A meeting of Japan, China and the West. Late 18th century, by Shiba Kokan.

Být poslušný předem je nebezpečný virus

Dnešní vůdci Číny jsou v podstatě správci země, ale po nich nastoupí dnešní studenti. Čína povýší své národní zájmy na globální úroveň, což bude mít vliv na naše bezprostřední sousedy, ale i na celý svět.