St. Paul statue in front of St. Peters Basilica Vatican by AngMoKio

Křesťanství a svoboda

V roce 324 po Kristu se rozhodl římský císař Konstantin přesídlit a vydal se na východ. Místo Říma se stalo sídelní město Byzantium, dávná řecká kolonie rozložená na vstupu k Černému moři. Přejmenoval ji na Konstantinopol, poté nesla název Cařihrad … >

7446016636 d0f32e09d1 o e1463742466240

Křesťanství a politika

Tento článek má být menším zamyšlením nad tím, co je KřESťANSTVí, co je to víra a čím je konkrétně pro mne. Nedávné volby na Slovensku a činy vlády v Polsku mě vedou coby věřícího člověka k tomu, abych se přesněji zamyslel nad … >

Rerum Novarum Baudoin cr

Rerum novarum

Encyklika papeže Lva XIII. o dělnické otázce ze dne 15. května 1891 – výňatek. V letošním roce si připomínáme 124-té výročí od vydání encykliky RERUM NOVARUM papeže Lva XIII., známého svým progresivismem, která se mj. zabývá i dělnickou otázkou. V dnešní době, kdy se v České … >