Organizace pro lidská práva Open Doors: nový vrchol násilí proti křesťanům

 

Po celém světě jsou křesťané zabíjeni nebo vězněni, šikanováni, unášeni, zneužíváni nebo vysídlováni. Organizace pomoci (Otevřené dveře) vede záznamy o porušování lidských práv již desítky let.

Podle dosáhlo násilí proti křesťanům na celém světě nového maxima. V období od 1. října 2021 do 30. září 2022 bylo kvůli své křesťanské víře zavražděno nejméně 5.621 lidí, uvedla v hesenském Kelkheimu ve středu 18. ledna 2023 křesťanská humanitární organizace při prezentaci svého nového světového indexu pronásledování. To je o více než 80 % více než před pěti lety (3.066).

Podle Open Doors nejsou křesťané nikde pronásledováni tak krutě jako v Severní Koreji. Východoasijská země se opět umístila na neslavném vrcholu nového negativního žebříčku o situaci utlačovaných křesťanů. Vláda odhalovala stále více domácích kostelů a zatýkala křesťany. Na druhém až desátém místě následují Somálsko, Jemen, Eritrea, Libye, Nigérie, Pákistán, Írán, a Súdán.

Severní Koreu nahrazuje
si tuto pozici držela 20 let a teprve loni ji vystřídal Afghánistán, pokračuje zpráva. V Afghánistánu je však situace pro křesťany permanentně velmi nebezpečná. Země je v současné době na devátém místě indexu, protože obvykle není jasné, zda Tálibán vraždil lidi kvůli jejich etnickému původu nebo proto, že spolupracovali se západními silami a nevládními organizacemi, nebo proto, že byli křesťané.

Pro postižené křesťany je obzvláště důležité, aby nespravedlnosti,
které se na nich páchají, byly zdokumentovány
a aby nezůstaly nevyslyšeny

Světový index pronásledování 2023 ukazuje silný nárůst pronásledování křesťanů na celém světě, říká Markus Rode, vedoucí Open Doors Německo: „Pro postižené křesťany je obzvláště důležité, aby bezpráví páchané na nich bylo zdokumentováno a aby nezůstalo nevyslyšeno. V současné době je ohroženo a pronásledováno kvůli své víře 360 milionů křesťanů.

Uzavření většiny kostelů a náboženských institucí v Číně
Zpráva dále uvádí, že násilí na křesťanech výrazně vzrostlo, zejména v Nigérii (6. místo) a dalších zemích subsaharské Afriky. Autokratické režimy, jako například (16. místo), usilují o úplnou kontrolu nad veškerým církevním životem, který se snaží potlačit přísnými zákony a ideologickým nacionalismem. Podle humanitární organizace byla ve sledovaném období opět zemí, kde byla zničena nebo uzavřena většina kostelů a církevních zařízení.

V Indii (jedenácté místo) jsou nyní křesťané v jedenácti státech vystaveni svévolnému zatýkání na základě zákonů proti konverzím. Hrozí jim až deset let odnětí svobody. Ve sledovaném období bylo bez soudu zadrženo více než 1.700 křesťanů, často v souvislosti s útoky hinduistických extremistů na tisíce křesťanů.

Na církevní představitele je vyvíjen nátlak a jsou zatýkáni, stupňuje se dohled,
jsou zamítány registrace a povolení, budovy jsou zabavovány

Rostoucí autoritářství vlád v některých latinskoamerických zemích v kombinaci s nepřátelským postojem k církvím a křesťanské víře vynesl poprvé na světový index pronásledování Nikaraguu (50. místo).

Situace pro křesťany se ale také výrazně zhoršila v Kolumbii (22. místo), Mexiku (38.) a na Kubě (27.): Na církevní představitele je vyvíjen nátlak a jsou zatýkáni, stupňuje se dohled, jsou zamítány registrace a povolení, budovy jsou zabavovány.“

Světový index pronásledování organizace Open Doors vychází letos již po třicáté. Od roku 1993 dokumentuje diskriminaci křesťanů v 50 zemích, kde je pro ně nejnebezpečnější vyznávat svou víru. Podle indexu jsou tam křesťané zabíjeni nebo vězněni, šikanováni a diskriminováni úřady, unášeni, sexuálně zneužíváni, nuceni k sňatkům nebo nuceni opustit své domovy.

Index pronásledování ve světě je založen na základě údajů šetření z dokumentovaných útoků na křesťany a komunity v jednotlivých zemích. Podle vlastních prohlášení nekonfesijní organizace Open Doors působí od roku 1955 pro pronásledované křesťany ve více než 70 zemích. Německá pobočka je organizována jako spolek a je podporována především svobodnými církvemi.

Podle poskytnutých informací je Světový index pronásledování založen na šetření zdokumentovaných útoků na křesťany a komunity v jednotlivých zemích. Nekonfesijní organizace Open Doors pomáhá pronásledovaným křesťanům ve více než 70 zemích od roku 1955. Německá pobočka je organizována jako spolek a podporují ji především svobodné církve.

Markus Rode je výkonným ředitelem německé pobočky mezináboženské křesťanské humanitární organizace Open Doors. Open Doors působí ve více než 60 zemích světa a pomáhá křesťanům, kteří jsou kvůli své víře diskriminováni nebo pronásledováni.

 

 

[wc_spacing size=”10px”] Úvodní foto: The Miraculous Draught of Fishes, 1515, one of the seven remaining Raphael Cartoons for tapestries for the Sistine Chapel (Victoria and Albert Museum), Royal Collection, zdroj: Tagesspiegel, autor: Markus Rode, překlad: Bohumil Řeřicha [wc_spacing size=”40px”]