Polská sebedestrukce

Spor s Ukrajinou ukazuje, že Varšava není schopna vnímat zahraniční politiku jako geostrategický úkol. Místo toho vláda často jedná na základě vnitropolitických kalkulací. To je ku prospěchu především Ruska.

Polskou zahraniční politiku neznepokojují protiněmecké útoky. V předvolební kampani slouží k zakrytí chabých výsledků vlády. Zavrženíhodné je, že polská zahraniční politika svou rozporuplností přispívá k destrukci země.

Polsko může spolu s Francií a Německem rozhodujícím způsobem ovlivnit osud Evropy. To vyžaduje smysl pro odpovědnost, předvídatelnost a vůli vést. Místo toho si vláda PiS plete zahraniční politiku s mazacím olejem, aby nastartovala skomírající vnitropolitický motor.

Vláda Mateusze Morawieckého vždy působila dojmem frašky a falše. Ta se nyní odehrává ve volební kampani s ocelovými chrániči na loktech.

Co si máme myslet o spojenci, který se už několik měsíců téměř hystericky prohlašuje za největšího „požírače“ Ruska na světě, aby při první příležitosti zpochybnil další zbrojní pomoc Ukrajině, protože Kyjev si dovoluje formulovat své vlastní zájmy?

Jak je to se spolehlivostí spojence, který se v radosti ze zaslechnutí vlastní ozvěny neustále dovolává solidarity s Ukrajinou, ale pak blokuje polské tranzitní trasy, aby ani jediné zrnko cizího obilí nesnížilo polské ceny? Takhle vypadá ochota Polska přinášet oběti v ruské útočné válce proti Ukrajině?

Jak je to se spolehlivostí spojence, který se v radosti ze zvuku vlastní ozvěny neustále odvolává na solidaritu s Ukrajinou, ale pak blokuje polské tranzitní cesty, aby ani jediné zrnko zahraničního obilí nesnížilo polské ceny? Takhle vypadá ochota Polska přinášet oběti v ruské agresivní válce proti Ukrajině?

Polské vládě chybí pevnost

Zejména proto, že konečný výsledek je mizivý. Podle šetření Evropské komise snižuje tranzit ukrajinského obilí polskou tržní cenu jen nepatrně. Ruský prezident Vladimir Putin bude v každém případě chování Polska považovat za znamení, že podpora Západu slábne – a má bohužel pravdu.

Čím dál více nabýváme dojmu, že polské vládě chybí pevnost a odvaha snášet dlouhodobé konflikty. A co hůř, Varšavě chybí schopnost vnímat zahraniční politiku jako geostrategický úkol. Svědčí o tom skutečnost, že Polsko prosazuje rychlý vstup Ukrajiny do EU, ale ve své ideologické zaslepenosti nechápe, že předpokladem je reformovaná EU.

Nezbývá než doufat, že polský volič umístí svůj křížek na správné místo, jinak bude muset svůj kříž nést ještě čtyři roky. Ke škodě Polska i jeho sousedů.

 

 

 

 

 

[wc_spacing size=”10px”] Úvodní foto: Volodymyr Zelensky a Mateusz Morawiecki, Kancelář předsedy vlády Polska, zdroj: Die Welt, autor: Jacques Schuster, překlad: Bohumil Řeřicha [wc_spacing size=”40px”]