Dvojí morálka katolické církve

Oficiální se tvrdohlavě drží svého učení a chce odmítnout požehnání párům osob stejného pohlaví. Kéž by to bylo stejně důsledné, pokud jde o skutky vysvěcených násilníků.

10. května se zabarvily kostely v mnoha místech Německa do duhových barev, visely na věžích, oltářích, galeriích, zdobí kněžské šaty a krky katolických věřících. Došlo k požehnání homosexuálních párů- v jednotlivých sborech, domácích kaplích. Děly se již na veřejnosti, ne tajně.

Svým příspěvkem „Responsum ad dubium“, odpovědí na pochybnosti, v nichž kategoricky zakazuje požehnání pro homosexuály, dosáhla římská Kongregace pro nauku víry opaku toho, co chtěla: místo toho, aby ukončila debatu, tak jí skutečně vyvolala a přenesla do široké veřejnosti. Více než 2 600 kněží, řeholníků a členů pastoračních profesí podepsalo odvolání proti zákazu požehnání, který zahájili dva pastoři Burkhard Hose a Bernd Mönkebüscher. Proti listu z Říma se obrátilo 280 profesorů teologie, stejně jako řada katolických sdružení. Na 100 bohoslužbách v Německu (většina z nich na severozápadě země) chtěli kněží a pastoři požehnat páry bez ohledu na jejich sexuální orientaci. To by mělo sloužit také jejich ochraně – čím více kněží žehná, tím obtížnější je pro biskupy a Řím proti nim disciplinárně jednat.

Hluboké rozpory mezi konzervativci a reformně smýšlejícími lidmi

Spory o požehnání pro homosexuály znovu ukazují, že základna církve je mnohem širší než oficiální . A je to hnutí napříč církví, podobné ženské reformní skupině Maria 2.0, která výslovně podporovala oslavy požehnání a dokonce je iniciovala v mnoha sborech. Katoličtí pastoři, kteří nyní veřejně požehnávají, se nacházejí převážně v metropolitním prostředí, ale nejen: Požehnání existují také v malých venkovských komunitách.

Je však také zřejmé, jak hluboké jsou rozpory mezi konzervativními a reformně smýšlejícími katolíky. „Schizma, kacířství, exkomunikace“ vykřikují arcikonzervativci. Fronty jsou zatvrzelé, jak se vůbec chtějí znovu spojit? A nejde jen o otázku, kdo smí anebo nesmí získat požehnání.  Také otázka světícího úřadu pro ženy v církvi nebo celibátu také pravidelně způsobuje vysoký krevní tlak.

Tomuto tématu se vyhýbá také

Proč tolik lidí naráží na římský list v roce 2021, který ve skutečnosti jen potvrzuje ávající učení? „Responsum ad dubium“ není novým učebním textem, a i když by ho mnozí chtěli vidět jinak, papež František zatím k legitimitě homosexuálních vztahů pouze neurčitě komentoval – v zásadě se neodchyluje od církevního učení.

Tak proč ten rozruch? Protože dvojitá morálka se mezitím stala zřejmou: Na jedné straně církev odmítá žehnat párům, které chtějí převzít odpovědnost jeden za druhého po celý život. Pedagogové v církevních zařízeních denní péče, kteří chtějí stát za svým partnerem, se musí bát . Ale pokud jde o skutky vysvěcených pachatelů zneužívání, stále se člověk příliš často spoléhá na čistě právní normy, jak se nedávno znovu ukázalo v ě nad Rýnem. Pak už nezáí na domnělé morálce.

[wc_spacing size=”10px”] Úvodní foto: Sergey Galyonkin – Candles in Cologne Cathederal, by Jim Henderson, zdroj: Süddeutsche Zeitung, autor: Annette Zoch , překlad: Bohumil Řeřicha [wc_spacing size=”40px”]