Palestinští žáci se učí nenávisti a násilí za německé peníze

platí organizaci OSN, která propaguje vzdělávací systém na palestinských územích, který připravuje děti na válku proti Židům. Spolková musí jednat požaduje Talya Goldstein.

Agentura OSN pro a práci pro uprchlíky z Palestiny na Blízkém východě, zkráceně UNRWA, existuje od roku 1949. Působí v Jeruzalémě, na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy, dále v Jordánsku, Sýrii a Libanonu.

Od srpna 2000 podporuje UNRWA oficiální učební plán palestinské samosprávy ve školách, na které dohlíží v Judeji, Samarii, Gaze a Jeruzalémě. Mimo jiné předstírá, že žáci třetí třídy se již učí písně, které říkají, že „nepřítele“ je třeba vyhnat ze země obětováním vlastní krve. Teroristické útoky jsou ve třídě diskutovány jako nezbytný nástroj v násilném boji za osvobození Palestiny. V páté třídě je projednáván atentát na autobus z roku 1978 vedený Dalal al-Mughrabim (velitelem skupiny teroristů z Fatahu), při kterém bylo zabito 38 civilistů. Mughrabi slouží jako vzor, který stojí za napodobení. Toto je jen několik příkladů řady podobných odkazů v současných vydáních školních učebnic.

58 % současného rozpočtu UNRWA je přiděleno na vzdělávací systém, který připravuje děti na válku proti Židům a na zničení Státu Izrael. Indoktrinace, která probíhá ve školách UNRWA, je stále   dokumentována znovu a znovu prostřednictvím filmů vyrobených na místě.

Německo podpořilo UNRWA jen v loňském roce 210 miliony amerických dolarů (před 15 lety to byly dva miliony). Tímto způsobem přispívá spolková vláda, že 76 let po osvobození koncentračního tábora v Osvětimi je financován otevřený antisemitismus z daní německých občanů.

Přitom je UNRWA vázána zásadou mírového řešení všech konfliktů podepsanou Organizací spojených národů i zásadami mírového vzdělávání UNESCO. Ale v těchto školách pod dohledem UNRWA, se neodráží v žádném učebním materiálu poselství míru, na rozdíl od hesla škol UNRWA „Mír začíná zde“.

UNRWA po generace udržuje status palestinských uprchlíků a vzdělává žáky, jako dětské vojáky pro ozbrojený boj, místo toho, aby využívala finanční prostředky dárcovských zemí  vést mladé lidi do sebevědomé budoucnosti.

Spolková vláda by musela věnovat mnohem větší pozornost skutečnosti, že je uznána existence Izraele jako suverénního státu v regionu a přítomnost jeho šesti milionů Židů s jejich svatými místy v zemi. Německo by mělo být více než kterýkoli jiný národ obzvláště opatrné při řešení problémů, které úzce souvisejí s blahobytem izraelského státu.

Hamas kontroluje sdružení učitelů

82 % populace v Gaze zásobuje UNRWA. Všechny tamní učitelské sdružení a odbory jsou nyní kontrolovány teroristickou organizací Hamas. Německá společnost pro mezinárodní spolupráci (GIZ) a Civil Peace Service (ZFD) tam v současné době financují projekty v rámci německé rozvojové spolupráce.

UNRWA není financována OSN. Závisí to na přímé podpoře dárcovských zemí. Je tedy odpovědností spolkové vlády formulovat podmínky pro přidělení jejích finančních prostředků. Má všechny důvody, aby pečlivě prozkoumala, na co se obrovská finanční pomoc využívá.


Úvodní foto: Zoria -gaza_destruction_damage_civilian_toll_hospital_amputee, zdroj: Die Welt, autor: Talya Goldstein, překlad: Bohumil Řeřicha