Adolf Hitler delivers a speech at the Kroll Opera House German Federal Archives

Poslušnost a lhostejnost

  [wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] „POSLUšNOST se projevuje chováním, které se podřizuje autoritě. Pokusy i zkušenost dokazují, že iracionálně poslušné jsou za běžných civilních mírových okolností přibližně dvě třetiny lidí bez ohledu na pohlaví, stupeň vzdělání nebo sociální původ. Lidé … >

cMonika Tichackoa Clovekvtisni PIN Tapo Zambie 56

Člověk v tísni nově pracuje v Zambii, kde poskytne pomoc stovkám rodin

[wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] Člověk v tísni (ČvT), který kromě aktivit v České republice poskytuje také humanitární a rozvojovou pomoc ve dvaceti dvou zemích světa, nově otevřel stálou misi v Zambii. Cílem je přispět ke snížení podvýživy a posílení odolnosti obyvatel Západní provincie. … >