Požadavky na ideálního uprchlíka jsou srozumitelné

Prošel jsem pár bodrých diskuzí a na jejich základě sestavil prototyp uprchlíka, který má právo sdílet s námi Evropský prostor. Nevím, co s tím všichni pořád mají, je to totiž úplně jednoduché…

Co se týče ekonomického stavu, musí mít dost peněz na to, aby nepotřeboval sociální dávky, zároveň ale musí být tak chudý, že nemá ani mobil. Ohledně zdravotních parametrů platí, že rozhodně musí být schopný pracovat, abychom ho tady neživili, že . Na druhou stranu ale nesmí být plně zdravý a „bojeschopný“, prostě takový Stachanovec bez nohy. Pokud jde o charakter, nesmí to být zbabělec, který svou vlast opustil bez boje – ideální je mrtvý hrdina, rozhodně ovšem zároveň nesmí mít bojové zkušenosti, protože: „Kdo ví, za koho bojoval!“ Ohledně koníčků je nutností ovládat umění magie.

Základem je teleportace, neboť „tyhlety, co nelegálně překračujou hranice, tady nemaj co dělat, že jo.“ Další žádanou metou dovedností je schopnost nechat nenávratně zmizet libovolné množství mokrých dek, PET lahví, plínek a vůbec všech odpadků. Také nesmí chtít do Evropy, protože to je pak jasné, že nám jde vyžrat naše dávky a to je tady úplně nejvíc! Zcela jasno máme v otázce náboženství, každý tady u nás totiž ví, že uspávají vyprávěním o uřezávání hlav pod Řípem.

A jestli to nedělají, tak by to dělat měli, protože my víme, že to tak prostě je! Z pohledu rodinné anamnézy je nutná bezdětnost, protože děti by ten hajzl buď někde nelidsky nechal, nebo je nelidsky vystavil útrapám cesty, místo toho aby je nechal doma úplně lidsky zabít bombou. Dále je zřejmé, že musí jít o svobodného potomka iluminátů, jelikož pouze tak je zaručeno, že nemá žádné příbuzné, kteří by za ním mohli přijet. Z profesních charakteristik je žádáno, aby byl chirurgem nebo inženýrem, který se těší, jak bude po zbytek života vděčně dělat kopáče u českého Pepíka.

Co se vizuální stránky týče, nesmí být příliš oblečený a skrovné svršky musí sestávat výhradně z ošuntělé konfekce čínské nebo tchajwanské provenience. Musí být hladový, žíznivý, hubený až vychrtlý, musí se tvářit úplně zkroušeně, být tak akorát špinavý, klečet na kolenou, poulit na Čechy své oddané psí oči, mít igelitku plnou víček pro české děti a v kapse čerstvé výsledky lékařských rozborů krve, ranní stolice a dobrozdání dermatologa. Osobně pak mám pocit, že nemalá čá diskutérů by ještě byla vděčná za speciální kolonku, ve které by stál požadavek „malý bimbas“.