Cultural Erasure Tracing the Destruction of Uyghur and Islamic Spaces in Xinjiang Australian Strategic Policy Institute ASPI 1

Když se stane Západ závislý na Východě

VOLKSWAGEN provozuje závod v čínské oblasti SIN-ťIANG, kde jsou UJGUřI drženi v lágrech nucené práce. Společnost se zaujmutím stanoviska k problému vyhýbá, byť by to měla být její historická odpovědnost. Případ ukazuje, jak málo se Západ staví proti snaze Číny … >