The Evolution of Industrial Democracy c Abner E. Woodruff Wikimedia Commons

Touha po včerejšku není nadějí pro budoucnost

[wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] Konzervativní, občanská politika v Evropě musí dávat nové odpovědi na výzvy sociálně rozštěpené a znejistělé společnosti. Evropě hrozí rozbití ve sporu o migraci. Ještě stále není objasněno pár podstatných otázek. Konkrétně, komu bude přistěhovalectví povoleno nebo zajištěn … >