Adolf Hitler delivers a speech at the Kroll Opera House German Federal Archives

Poslušnost a lhostejnost

  [wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] „POSLUšNOST se projevuje chováním, které se podřizuje autoritě. Pokusy i zkušenost dokazují, že iracionálně poslušné jsou za běžných civilních mírových okolností přibližně dvě třetiny lidí bez ohledu na pohlaví, stupeň vzdělání nebo sociální původ. Lidé … >