Democracy Flag by Philip Kanellopoulos

Jak může demokracie zvítězit

  Správný způsob boje proti autokracii Když se prezident Joe Biden v lednu 2021 ujal úřadu, Spojené státy právě zažily čtyři nejbouřlivější roky v poslední době, které vyvrcholily neúspěšnou vzpourou v americkém Kapitolu 6. ledna. Bezpochyby se ukázalo, že americká … >