A rally For a free Russia without repression and despotism by DonSimon

Despotismus

Despocie (z řeckého despotés, hospodář, pán, panovník) je krajní forma nebo způsob absolutní vlády, která poddaným nepřiznává žádná práva a zachází s nimi jako se svým majetkem. DESPOTISMUS, který je svou povahou bojácný, vidí v izolaci lidí nejjistější záruku svého vlastního … >