Hněv dosáhl nebezpečné úrovně

Předseda kanadských sociálních demokratů o důsledcích ukrajinské války, inflaci a polarizaci v Kanadě.

Motto:
„Dělníci byli těžce zatíženi úzkým sledem krizí. Mnoho lidí přišlo během pandemie o práci, zatímco velké korporace jako a Walmart dosáhly rekordních zisků. Dělníci trpí, miliardáři vydělávají. Totéž nyní zažíváme v důsledku inflace a rostoucích životních nákladů. Kanadští pracující trpí a velké obchodní řetězce sklízejí obrovské zisky. Také ropné a plynárenské společnosti po celém světě nyní dosahují rekordních zisků.“

Krátce po brutálním útoku Ruska na Ukrajinu Německo vyhlásilo svůj „Zeitenwende – bod zvratu“ – radikální přeorientování bezpečnostní a zahraniční politiky. Jaké důsledky vyvozuje z války?
Ruský útok na Ukrajinu mění náš pohled na svět. Předpoklad, že lze zemi demokratizovat obchodem, již neplatí. Slepě důvěřovat zemi, pokud jde o dodavatelské řetězce, dodávky energie nebo jiné záležitosti, je problém – především když daná země nesdílí naše hodnoty.

Navíc naše transatlantická orientace v důsledku války nabývá na významu. Kanada nenese břemeno války v takové míře jako Evropa, ale my také přispíváme. Prosazujeme citlivé ekonomické . V minulosti byly sankce uvaleny na celou zemi bez dalších okolků, ale my chceme pomocí tohoto nástroje cíleně zasáhnout odpovědné osoby, konkrétně Putina, a sice finančně.

Mezi další oblasti patří humanitární pomoc a podpora uprchlíků. Umožnění má v Kanadě dlouhou tradici. Kromě toho poskytujeme přímou vojenskou podporu Ukrajině výcvikem, zbraněmi a zásobami. Všem, kdo pochybovali o NATO, by se mělo říci: Tato válka ukazuje, jak důležité je, že máme organizaci postavenou na sdílených hodnotách, která chrání demokratické země a čelí výzvám, které ve světě existují.

Jak by se měly vypořádat s autoritářskými zeměmi? Vztah Kanady s Čínou byl v minulosti vždy charakterizován napětím. Jaké ponaučení si musíme vzít z chování, které v poslední době projevuje?
Náš vztah s Čínou byl skutečně velmi obtížný. Dva kanadští státní příslušníci byli nespravedlivě zadrženi v Číně za otřesných podmínek. Utrpěli velké strasti. Jak řečeno: chování Ruska velmi ukazuje ve vší jednoznačnosti, že se nesmíme stát příliš závislými na jedné zemi. Musíme diverzifikovat náš obchod. Věřili jsme, že samotný obchod může zemi přimět k demokratizaci nebo respektování lidských práv, ale to nefunguje. Musíme si pečlivěji rozmyslet, odkud zboží dovážíme, kam je prodáváme a kde utrácíme peníze. Všechny tyto otázky je třeba znovu promyslet – s cílem diverzifikace.

Některé hlasy na Západě volají po podpoře opozičního hnutí v Íránu, zastavení všech jednání s režimem a uvalení masivních sankcí. Nyní je však důležitým hráčem – a to nejen kvůli svému jadernému programu. Přerušení stávajících vztahů s režimem by mohlo mít vážné důsledky. Jaký je nejlepší způsob?
Za prvé: otevřený dialog a diplomacie jsou pro nás vždy výhodou. Zabouchnout dveře a nemluvit spolu je špatný přístup. V Kanadě je poměrně významná imigrace z Íránu. Mnoho Kanaďanů má k zemi rodinné vazby. Diplomatické vztahy jsou nezbytné pro pomoc jejich rodinám a zajištění toho, aby lidé mohli přijet do Kanady. Na druhou stranu bychom měli jednoznačně odsoudit to, co se děje v Íránu.

Zabouchnout dveře a nemluvit spolu je špatný přístup

V takových případech si USA často zvolily cestu destabilizace – s ničivými výsledky. Je dokázáno, že tato není správná. Podporou solidárních protestních hnutí můžete skutečně něco změnit. Když mluvíme, podporujeme demonstranty a odsuzujeme násilí, vysíláme důležitou zprávu. Sankce jsou také důležitým odrazujícím prostředkem proti zneužívání moci a porušování lidských práv.

V roce podepsala Kanada novou obchodní dohodu s USA a Mexikem. Vaše strana NDP se zpočátku zdráhala tuto dohodu podpořit. Jak to vnímáte dnes?
Obchodní dohody by měly vytvořit spravedlivé obchodní podmínky a zajistit ochranu pracovníků a životního prostředí. V tomto ohledu došlo k několika vážným problémům. S patřičným tlakem se nám podařilo dosáhnout některých změn, takže můžeme podpořit smlouvu v její současné podobě. Chtěli jsme lepší ochranu životního prostředí a pracovníků a více příležitostí pro stát, aby mohl činit suverénní rozhodnutí. Volný obchod nesmí znamenat, že jsme schopni činit pouze omezená rozhodnutí ve prospěch lidí ve vlastní zemi.

Dohoda například původně počítala s omezením našich možností rozhodování v energetické politice. Toto pravidlo bylo odstraněno. Počítalo se také s mechanismem řešení sporů mezi investory a státem. Tento mechanismus by umožnil velkým korporacím žalovat stát. Dokázali jsme to úplně změnit. V jednu chvíli jsme chtěli zakázat určitý karcinogen ze všech produktů v Kanadě. Tento zákaz by ovlivnil dovoz. Poté jsme byli žalováni, protože to bylo podle stávající dohody nezákonné. V důsledku tohoto mechanismu řešení sporů byly naše možnosti rozhodování o zdravotní politice omezeny. Naštěstí jsme to dokázali změnit aktuální dohodou. Mnoho bodů, ze kterých jsme měli „bolesti žaludku“, bylo změněno tak, že jsme nakonec mohli dohodu podpořit.

Přáli bychom si důslednější ochranu práv zaměstnanců

Přesto jsou tu ještě některé věci, které nás znepokojují. Chceme chránit naše zemědělství a náš potravinářský sektor. Bohužel jsme museli upustit od některých předpisů určených na ochranu kanadského mlékárenského průmyslu. To je problém, ale není tak důležitý, abychom se kvůli tomu postavili proti dohodě. Uvítali bychom důslednější ochranu práv zaměstnanců, protože mnoho dobře placených pracovních míst je v Mexiku, kde nejsou práva pracovníků chráněna jako u nás, nahrazováno hůře placenými. Rádi bychom zde v budoucnu viděli zlepšení.

I když inflace v Kanadě není tak vysoká jako v Evropě, stále se pohybuje kolem sedmi až osmi procent. Jaká opatření jsou podle vás vhodná pro účinný boj s inflací a úlevu pro občany?
Dělníci byli silně zatíženi úzkým sledem krizí. Mnoho lidí přišlo během pandemie o práci, zatímco velké korporace jako Amazon a Walmart dosáhly rekordních zisků. Dělníci trpí, miliardáři vydělávají. Totéž nyní zažíváme v důsledku inflace a rostoucích životních nákladů. Kanadští pracující trpí a velké obchodní řetězce sklízejí obrovské zisky. Také ropné a plynárenské společnosti po celém světě nyní dosahují rekordních zisků.

Kanada reagovala na inflaci zvýšením úrokových sazeb. Ale to samo o sobě k vyřešení skutečného problému nestačí. Mnoho prosperujících korporací, chamtivých po zisku, používá inflaci jako záminku ke zvyšování cen a zvyšování zisků na úkor lidí, kteří již bez toho mají potíže. Náhodná daň ze zisku, která má odsát nadměrné zisky z ropných a plynárenských společností, je jedním ze způsobů, jak vyvinout tlak na tyto společnosti, aby nevydělávaly na válce.

Kromě toho v Kanadě podnikáme kroky k omezení rostoucích cen potravin. Abychom ulehčili občanům, iniciovali jsme přímější finanční pomoc, která podle ekonomů nezvyšuje inflaci, protože jde konkrétně těm, kteří to potřebují. Mnohým rodinám ulevíme tím, že jim finančně pomůžeme s ošetřením zubů a dalšími zdravotními službami. Existují také přímé dotace na nájemné. Všechna tato opatření pomohou, ale my chceme udělat víc. Mimo jiné voláme po opatřeních ke snížení nákladů na energie v letošní zimě. Zde je návod, jak bojujeme s inflací: na první místo dáváme zaměstnance, bojujeme proti korporátnímu prospěchářství a zmírňujeme dopad na pracující, aby nebyli ponecháni svému osudu.

Snímky kanadských řidičů kamionů protestujících proti požadavkům na povinné očkování obletěly svět. Jak polarizovaná je kanadská společnost?
Není zdaleka tak polarizovaná jako v USA, ale rozhodně je mnohem polarizovanější, než bývala. Hněv na politiky se stal v nebývalé míře běžnou věcí. Lidé vždy dávali najevo svou nespokojenost, ale hněv dosáhl nebezpečné úrovně včetně násilí a výhrůžek vůči politikům. Konvoj kamionů byl pokusem pravicově extremistických skupin o radikalizaci lidí. Demonstranti mávali konfederační vlajkou, která nemá s Kanadou nic společného. Je symbolem v USA, symbolem otrokářské společnosti.

Pravicově extremistické skupiny musí být rozbity

Obávám se dvou věcí. Za prvé, jsou zde lidé, kteří propagují poselství nenávisti a rozdělení. Tyto lidi je třeba zastavit. Tyto krajně pravicové skupiny je třeba rozložit. Online je třeba regulovat a odstranit.

Ale za druhé, jsou tu i obyčejní lidé, kteří mají dojem, že žijí v zmanipulovaném systému a jsou tím pobouřeni. Mají pocit, že musí platit víc a víc a že se mají čím dál hůř. Když nefunguje systém zdravotní péče, když si nemůžete dovolit bydlení, když potraviny stojí víc, lidé jsou naštvaní a frustrovaní. A pak přicházejí pravičáci a využívají tohoto hněvu tím, že ze všeho viní například imigraci.

Myslím, že je úkolem nás na levici říci: slyšíme vás, vidíme vás, váš hněv je skutečný. A musíme jim dát naději tím, že vyřešíme jejich problémy: poskytneme lidem větší finanční podporu a budeme řešit vysoké ceny potravin. Když jsou lidé naštvaní a frustrovaní, musíme je chránit před vykořisťováním a zlepšit jejich materiální podmínky. A tím se vypořádáme s polarizací. Umožní nám to izolovat krajní pravici a odsunout ji na okraj. Ale právě teď se obávám, že když roste hněv, je více příležitostí pro radikalizaci lidí.

Epilog:
„Většina dravých kapitalistů vědomě usiluje o demontáž státu. Pomlouvají, diskreditují a delegitimizují jeho regulační pravomoc. A dnes vítězí v podobě velkých nadnárodních korporací.“ (Jean Ziegler, švýcarský sociolog)

Jagmeet Singh je kanadský politik, vůdce sociálně demokratické Nové demokratické strany (NDP).

[wc_spacing size=”10px”] Úvodní foto: Jagmeet Singh at Pride Parade in Toronto in 2017 by ideas_dept on Flickr, zdroj: IPS-Journal, autor: Nikolaos Gavalakis, překlad: Bohumil Řeřicha [wc_spacing size=”40px”]