Jak můj ukrajinský trenér boxu brání Putina

Můj bývalý trenér boxu Saša a já jsme na obědě v čínské restauraci. Naším jediným tématem je samozřejmě rusko-ukrajinská a její důsledky. Sašova rodina žije na Ukrajině, takže mi toho má hodně co říct.

Saša je původem z Doněcka, ale jeho rodina tam svůj majetek prodala a na začátku konfliktu se přestěhovala na střední Ukrajinu. Studuje práva ve Vídni a po studiích plánoval vrátit se do rodné země. To se ale změnilo: „Mám čtyřletého syna a nechci, aby vyrůstal ve válkou zmítané zemi.“

Budoucí právník považuje Putinovu invazi za spravedlivou a říká: „Je to historie a každý, kdo ji sleduje, chápe, že Sovětské Rusko muselo splatit všechny dluhy bývalých sovětských republik vůči Mezinárodnímu měnovému fondu. Kolem 300 miliard dolarů za podmínky, že bývalé sovětské republiky zůstanou v ruské sféře vlivu. A co dělá EU a NATO? Od rozpadu Sovětského svazu se po Rusku jenom šlape jako po člověku ležícím na zemi.“

Jsem jiného názoru: „Ale posunout násilně hranice jednoho státu, co přesně to přinese Rusku? Politické a Evropy a Ruska budou dlouhodobě narušeny. A z toho nebude profitovat nikdo!” Saša vzápětí odpovídá: „Ano, přesně tak, vám neoliberálním Evropanům vždy musí všechno ekonomicky něco přinést. Tady jde o spravedlnost a princip. Žijeme právě v historii, Bobane. Jsme svědky vzniku „multipolárního světa“ a měli bychom to oslavit. Především ty, jako srbský občan, který musel opustit svou zemi kvůli americkým fantaziím o všemohoucnosti a který zažil bombovou válku, bys dnes měl cítit zadostiučinění. Amerika ztratila monopol!“

„Nevinní lidé přicházejí o životy, domovy, . Žádné zadostiučinění při takové myšlence necítím.“ Díky bohu, že nám začali servírovat jídlo. Neboť je těžké se dohadovat se s plnými ústy…


Úvodní foto: Ukraine Ministry of Foreign Affairs – with EU Flagging, by JøMa, zdroj: Das Biber, autor: Boban Ristič, překlad: Bohumil Řeřicha