Výzkumné informační centrum Rias oznamuje: pokračuje antisemitský „hluk na pozadí“

Podle centra v první polovině roku 2021 opět vzrostl počet protižidovských incidentů

Výzkumné a informační centrum antisemitismu (Rias) zdokumentovalo v Berlíně za první polovinu roku 2021 celkem 522 antisemitských incidentů. Z toho bylo 12 ů, 22 cílených škod na majetku, 15 výhrůžek, 447 případů násilného chování a 26 antisemitské hromadné korespondence, uvádí zpráva zveřejněná nedávno v Berlíně. V průměru se ohlašovna každý den dozvěděla o téměř třech antisemitských incidentech. Antisemitský „hluk na pozadí“ neustále doprovází každodenní život berlínských Židů.

Prostředí

Manažer projektu Berlin Rias Benjamin Steinitz vysvětluje: „V hlavním městě existuje potenciál pro akce v nejrůznějších politických a ideologických prostředích, které lze kdykoli aktivovat k mobilizaci antisemitské nenávisti na shromážděních. Jako důvod by postačovala třeba konfliktní situace jako na Středním východě nebo pandemie. Nicméně platí to, že antisemitismus je i mimo tyto příležitosti trvalým problémem, který se může projevit digitálním, verbálním, ale i fyzickým násilím a utvářet tak každodenní život Židů.“

Samuel Salzborn, kontaktní osoba berlínského státu pro agendu antisemitismu, doplňuje: „Musíme předem sledovat příležitosti k antisemitským prohlášením a skutkům, aby v první řadě nevznikaly antisemitské hotspoty.“

Podrobnosti

Během prvních šesti měsíců bylo zaznamenáno dvanáct útoků, 22 cílených škod na majetku, 15 výhrůžek, 447 případů „škodlivého chování“, včetně 35 shromáždění, a 26 hromadných antisemitských reakcí.

Podle informací byl nejčastějším obsahově souvisejícím projevem v první polovině roku 2021 antisemitismus související s Izraelem, ke kterému byla přiřazena téměř polovina z 522 incidentů (251).

Při 98 incidentech byli přímo zasaženi, celkem jich bylo 128. Jak uvádí padesátistránková zpráva, 87 obětí byli Židé nebo Izraelci „nebo tak byli oslovováni“. 252 z 292 dotčených institucí bylo rovněž židovských nebo izraelských.


Úvodní foto: Desecration of a Jewish cemetery in Bielsko-Biała, by Silar, zdroj: Jüdische Allgemeine, překlad: Bohumil Řeřicha