Vražda milionů lidí

Jediná obžaloba lidstva: nová čísla, která předložila organizace .

Slovo “index” zní bezcitně, když jde o něco tak krutého, jako je hlad, utrpení a smrt. Ale právě holá fakta a čísla “Světového indexu hladu” organizace Welthungerhilfe jsou tak šokující: 811 milionů lidí na světě hladoví, 41 milionů je na pokraji hladomoru. Vstávají s prázdným žaludkem, uléhají s prázdným žaludkem, každý den o něco slabší. Často se musí dívat, jak jejich děti slábnou a nemohou žít. Musíme si to neustále připomínat.

Údaje Světového indexu hladu nejsou nové, shodují se s údaji Světového potravinového programu z léta. Utvrzují tak trvající skandál lidstva, možná ten největší – že denně umírají desetitisíce lidí, přestože by už dávno existovaly kapacity, které by tomu zabránily. Opět se potvrzuje deprimující zjištění, že celosvětový cíl OSN vymýtit hlad do roku 2030 se určitě nepodaří splnit. Naopak, zasáhne to ještě více lidí a nejvíce děti. I když přežijí, podvýživa poškozuje jejich šance na rozvoj. Nedávná také přispěla k nárůstu hladu, zejména v již tak chudých zemích, ale i bez covidu by byl trend stěží jiný.

Na Madagaskaru jedí hlínu

Tam, kde zuří války a konflikty, se lidé brzy potýkají s hladem. V některých oblastech světa se tak děje nepřetržitě již desítky let, protože boje pokračují stále dál. Na smutných prvních příčkách obzvláště dramatických potravinových situací jsou staří známí, Somálsko, , Afghánistán, Madagaskar a Jižní . Rychle přibývají nové konflikty a krize, aniž by ty staré skončily.

Další velkou příčinou hladu jsou přírodní katastrofy a nelze to říkat dost často a nahlas: už to není záležitost jednotlivých událostí. Přírodní katastrofa se nazývá změna klimatu, někdy se projevuje povodní, jindy suchem. Madagaskar je jedním z nejvíce šokujících příkladů. Není tam žádná válka, žádné vysídlování. Zoufalí lidé se tam však snaží utišit prázdné žaludky hlínou, zemědělci jedí svá semena, protože čtyři roky sucha zničily jejich živobytí.

Ministr pro rozvoj Gerd Müller to vyjádřil takto: “Hlad je vražda.” Je to věta, která by se nejlépe hodila na nadcházející Světové konferenci o klimatu při dohadování o kvótách na emise CO₂.

[wc_spacing size=”10px”] Úvodní foto: Hunger Map 2021 World Food Programme by Allice Hunter, zdroj: Süddeutsche Zeitung, autorka: Andrea Bachstein, překlad: Bohumil Řeřicha [wc_spacing size=”40px”]