Lhostejnost zabíjí

Pozdrav z nedělního Václaváku

Občas nosím „placku“ Amnesty International, kde je napsáno „Lhostejnost zabíjí“. Toto slovo se neslo Václavským náměím v Praze na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii v neděli 20. června. Obávám se, že lhostejnost je vlastní současné české společnosti, postižené následky koronaviru. Opět jsem prožil spontánní demonstraci svobodomyslných lidí z celé naší . Zúčastnili se jí lidé m.j. z Nového Jičína, Otrokovic,  Ostravy a řady dalších míst. potvrzuje, že jde ve šlépějích myšlenek Václava Havla, německého filozofa a sociologa  Ralfa Dahrendorfa a amerického historika Timothy Snydera: „Nejdříve občanská společnost a pak z její milosti stát.“

Strany nejsou cílem, jak to vidíme u nás, kdy jich máme přes 140 a politických přes 90, ale jen nástrojem k vykonávání politiky, která je záležitostí především nás občanů. Když zmíním Věci Veřejné a hnutí ANO, ty politickou kulturu v naší zemi nezlepšily a nezlepší ji ani nově vznikající Přísaha. Česká společnost je nesmírně fragmentarizovaná, naprosto roztříštěná, nespojuje ji myšlenka, kterou by většina akceptovala. Ovládá jí strach, neochota vzít zodpovědnost za sebe a za ostatní, což potvrzuje ta shora uvedená lhostejnost. Nadcházející odhalí, jak na tom naše společnost skutečně je. Nespoléhejme na politiky, kteří v podstatě jen slibují, je to na nás, jak budeme my a zvláště naše děti a vnuci žít.


Úvodní foto: Bohumil Řeřicha