Milion chvilek

Lhostejnost zabíjí

Pozdrav z nedělního Václaváku Občas nosím „placku“ Amnesty International, kde je napsáno „LHOSTEJNOST zabíjí“. Toto slovo se neslo Václavským náměstím v Praze na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii v neděli 20. června. Obávám se, že lhostejnost je vlastní současné české … >

Czech Republic Grunge Flag Nicolas Raymond cr

Království dvojího lidu

Zmrzačená země K následující stati mne přivedla nejen volba prezidenta, ale zejména delší sledování lidí kolem sebe a jejich postojů. Zcela nevyhnutelně se člověk, delší dobu žijící v ČR, dostane k otázce, proč a podle jakého klíče je česká společnost … >

Go Into The Light Miroslav Petrasko cr

Politické strany v české kotlině

Začtěme se pozorně do krátké statě o práci politických stran po založení „Republiky československé „ v roce 1918. POLITICKé STRANY, jakkoli početné, představovaly sice pluralitní, ale vlastně uzavřenou soustavu. To ony byly rozhodnuty zabránit jakékoli iniciativě, která by vznikla mimo ten … >