Polsko: Návrat do středověku

Přísný zákaz potratů jasně porušuje ústavní ochranu a života žen.

Žijeme v 21. století. Máme přístup k prenatálním vyšetřením, operacím v děloze, lékařským znalostem. Polský át se nicméně rozhodl odepřít ženám právo na potrat, i v případě, kdy „existuje vysoká pravděpodobnost vážného a nevratného poškození plodu nebo nevyléčitelné, život ohrožující nemoci“.

„Lidský plod, embryo, není součástí těla matky. Je samostatnou entitou. Právo říká, že i dítě v prenatálním stavu se může stát dědicem.“

Kardinál Dominik Duka

Práce prezentovaná v nálezu Ústavního soudu jasně porušuje ústavní ochranu zdraví a života žen a vede zemi zpět do středověku.

Jako Židovka a matka si nepřeji, aby někdo bojoval proti polské realitě. Můžeme to snas pochopit jinak, než jako útok na naše životy a naši svobodu? Ano, my ženy jsme se od dob Sáry a Ráchel modlily, abychom v sobě nosily život, ale privilegium a radost pro některé mohou být bolestí a zátěží pro ostatní.

Před několika jsem se také modlila u Ráchelina hrobu za zdravé těhotenství, o několik dní později jsem po páté potratila. Vím, že vada byla tak závažná, že tělo rozhodlo za mě.

Je naším právem rozhodnout, zda máme sílu nést v sobě život. Judaismus tomu rozumí, umožňuje to, ptá se ženy, zda to dokáže.

Katolické ženy stojí před kostely s výčitkami. Ale co bych měla říci své židovské dceři? Že v judaismu je plod považován za součást ženy, dokud trvá těhotenství, a není považován za nezávislou osobu až do doby narození? Že matka, její zdraví a její potřeby jsou nejdůležitější?

SEBEURČENÍ

Jako Židovka v Polsku se nemohu spoléhat na rabínské interpretace, protože jsem omezena zákonem odvozeným od teologie katolické církve. Cítím se zrazena a opuštěna svým sekulárním stavem.

Proto my, židovské matky, dcery, manželé, navzdory pandemii opouštíme své domovy a každý den kráčíme ulicemi Varšavy a Polska – pro svobodu volby a sebeurčení. Bez patriarchální vlády.

Autorka je ředitelkou židovského vzdělávání na Lauderově škole ve Varšavě.


Úvodní foto: Protests against abortion restriction in Poland, by Silar, autorka: Karolina Szykier Koszucka, zdroj: Juedische Allgemeine, překlad a citát D. Duky: Bohumil Řeřicha