Prohlášení občana ČR k volbám do Evropského parlamentu


Úvodní foto: European Parliament, Strasbourg, by Christoph Radtke (c)Wikimedia Commons

Vážení spoluobčané,

Ve dnech 24. a 25. května 2019 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Podle mého názoru mohou tyto volby rozhodnout nejen o směřování EU, která nemá alternativu, ale i o situaci v jednotlivých členských átech. Obávám se, že síly, které se v mnoha směrech vyznačují fašistickou rétorikou, chtějí vrátit Evropu opět do podobné situace, která vznikla po zvolení Adolfa Hitlera v Německu v roce 1933. Pak už vše nezadržitelně směřovalo k nejhorší katastrofě v dějinách této civilizace, ke 2. světové válce, při níž zahynulo 62,5 milionů lidí. Myslet si, že se něco takového nemůže opakovat, je naivní. Lidstvo se z dějin nikdy nepoučilo. Neboť zlo i dobro jsou v nás přítomny stále.

Evropa žije v míru již 74 let, příští rok oslaví 75. výročí porážky nacizmu. Otcové zakladatelé Konrád Adenauer, Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Johan Willem Beyen, Joseph Bech a Paul Henri Spaak byli po 2. světové válce přesvědčeni, že v Evropě musí vzniknout něco, co by zabránilo opakování této tragedie. Založili tedy nejdříve Společenství uhlí a oceli, do něhož se zapojili státy Beneluxu, Francie, Itálie a Německa, které se rozvinulo do podoby dnešní konci Evropská unie, společenství států, které nemá ve světě obdoby a ani alternativu. Po pádu Železné opony se postupně staly jejími členy východní země, které bývaly pod sovětským vlivem. Naše země je součástí tohoto společenství již 15 let, od roku 2004. Bohužel, atmosféra vyvolávána politiky i médii stále v této zemi nahrává nepřátelům EU, na kterou se svádí, že nám zakázala syrečky a „buřty“, že nám nařizuje, jaké bude zakroucení okurek, anebo že nám zakazuje pomazánkové máslo. Nic z toho není pravda. Naopak se tato instituce podílela na otevření hranic mezi členskými státy EU, na volném toku zboží a služeb.  Pracuje na jednotné energetické a bezpečnostní politice, sjednocuje právní normy a zpřísňuje normy ohledně kvality potravin.  Je to politický a bezpečnostní subjekt založený na společných kulturních a duchovních hodnotách a na základě solidarity.

Do naší země proudily miliardy eur, které bohužel u nás – ale i v jiných členských zemích – nebyly správně použity nebo byly dokonce zneužívány. Uprchlická krize, krize politických stran, kdy se politici odtrhli od voličů, naprosto bezprecedentní dezinformační válka ze strany Ruska, které se netají tím, že chce EU rozbít a získat zpět ty státy, které se staly ve 2. světové válce kořistí Stalina, včetně naší země, vynesly na světlo opět temné síly nacionalizmu sklouzávajícího do fašizmu a opět se vzývají národní státy které, zvláště ty, vzniklé po Pařížské konferenci 1919 včetně naší země, se staly podhoubím pro vznik 2. světové války. nám dokazuje, že v Evropě byla řada pokusů vytvořit nějaké společenství národů, aby se zabránilo válkám, které Evropu sužovaly. Od Karla IV. přes Jiříka z Poděbrad, Francouze Charles-Iréneé Castela, abbého de Saint Pierre, kritika vlády krále Ludvíka XIV., přes Immanuela Kanta, Richarda Coudenhove-Kalergiho, Fridricha Augusta Hayeka, až k těm úspěšným otcům zakladatelům, uvedeným v úvodu mého prohlášení.

Vážení spoluobčané,

je pro mne otřesné číst předvolební letáky např. Alternativy pro Česko (č. 40), JUDr. Kláry Samkové anebo volební leták SPD (č. 28) Tomia Okamury a MUDr. Ivana Davida, které bezprecedentním způsobem straší lidi, a jejichž názory hraničí až s fašizmem. Pokud by se dostali v EU k moci lidé tohoto typu či extrémní populisté v podání italského ministra vnitra Salviniho,  francouzské Marine Le Penové, holandského Wilderse, ale také maďarského nacionalisty Viktora Orbána, došlo by nejen ke zhroucení evropského pořádku, ale nastoupila by autokratů a mocného státu, jejíž jediným cílem je zaškrtit svobodu a demokracii. Vnímání EU je, bohužel, v České republice na nejhorším stupni hned po britském brexitu.  Fanatismus, , strach, provázené hloupostí a neinformovaností, postihují i jinak slušné lidi, což se podle mého názoru odehrává v této, již sto let stále nespokojené, selhávající a znesvářené české kotlině.

Já, jako přesvědčený Evropan českého původu, vyzývám všechny demokratické, svobodu milující a evropsky myslící občany: volte proevropské strany. I přes problémy, které EU má, volíte budoucnost a mír pro své děti. Nenechte se zmanipulovat stranami a hnutími, jako jsou Alternativa pro Česko anebo SPD, které šíří strach a tzv. národní zájmy, které jsou v této době již přežitkem. Je to cesta do pekel. Těmito velmi důležitými volbami do Evropského parlamentu můžeme změnit pozitivně nejen EU, ale i svou vlastní zemi.

 

Bohumil Řeřicha

V Podbořanech dne 16. května 2019