Neprodávat Židům jako princip


Úvodní foto: Members of Neturei Karta Orthodox Jewish Group Protest against Israel, by Peter (c)Wikimedia Commons

Když Palestinec prodá v západním Jordánsku a východním Jeruzalémě Židovi kus půdy anebo nemovitost, musí počítat s tím nejhorším. Nehrozí mu jen k dlouholetému vězení nebo dokonce k smrti, nýbrž úplné vyloučení ze . Dopustil se totiž něčeho, co je považováno za těžký .

Israel vs. Arabs by Barry Hunau, Jerusalempost
Israel vs. Arabs by Barry Hunau, Jerusalempost

To však v Evropě sotva někoho vzrušuje. Soustřeďuje se spíše na hlasité odsuzování izraelských osad. Tato situace je pobuřující, avšak na palestinských územích nijak neobvyklá. Koncem prosince 2018 byl soudem v Ramalláhu odsouzen k dlouholetému vězení a nuceným pracím Palestinec, protože se ve východním Jeruzalémě podílel na prodeji domu jedné židovské organizaci. Takový prodej pozemku nebo nemovitosti osobě židovské národnosti nebo právnímu subjektu se sídlem v Izraeli nebo jednající jeho jménem je podle palestinského práva přísně zakázán. Za propuštění 55-letého Issama Akela, který žije s izraelským pasem ve východním Jeruzalémě a disponující také pasem americkým se naposledy silně angažoval americký velvyslanec v Izraeli David Friedman. Očividně s úspěchem. Dle izraelských médií s odvoláním na televizní stanici Kan 11 se Akel nedávno dostal na svobodu. Zakrátko pravděpodobně opustí oblast západního Jordánu.

Naproti tomu 40 dalších Palestinců, jak oznámil Jerusalem Post, kteří odprodali stavební pozemky nebo budovy v západním Jordánu, respektive ve východním Jeruzalémě Židům, nebo působili jako prostředníci, zůstává po rozsáhlé vlně zatýkání koncem roku 2018 nadále ve vězení. Palestinská autonomní správa politickou linii proti nákupům nemovitostí Židy razantně posílila a prohlásila, že prodej půdy a domů Židům bude ostře sankcionovat jako ohrožení národní bezpečnosti a velezradu. Podle Palestinské autonomie tomu předcházelo více podobných transakcí ve Východním Jeruzalémě, Ramalláhu, el-Birehu, Hebronu, Salfitu, Nabulusu a v Kalkilii. Dle místních úřadů byli tři zatčení odsouzeni k 15 letům vězení a nuceným pracím.

Dokonce i trest smrti
Za obchodování s pozemky či půdou s Židy může bát v palestinských územích udělen dokonce i trest smrti. Příkladem je Anwar Breghit, Palestinec, který byl koncem dubna 2009 autonomními orgány ustanoveným vojenským soudem uznán vinným. Nedostal žádnou možnost k obhajobě a součástí trestu bylo také zabavení jeho veškerého majetku. Tehdy 59letý Palestinec prodal půdu Židovi, a tím se provinil proti zákonu z roku 1979, který toto zakazuje. Kromě toho se neřídil nařízením z roku 1958, přikazujícím zásadně bojkotovat Izrael, a dalším z roku 1953, které zakazuje jakýkoliv obchod s Izraelcem. Tehdy byl západní Jordán anektován Jordánskem, Palestinská autonomie se však nadále očividně drží dřívějšího nařízení jako závazného. V roce 1997 například prohlásila, že převezme jordánský zákon z roku 1973, v souladu s kterým je prodej půdy „nepříteli“, za kterého je považován bez výjimky každý Izraelec, považován za velezradu a postihem je trestu smrti. V minulých desetiletích odsoudily soudy řadu Palestinců k trestu smrti za to, že prodali své pozemky Židům. Kolik z nich bylo vykonáno, nelze spolehlivě říci. Často docházelo k tomu, že Palestinci, u nichž bylo podezření, že prodali své nemovitosti či půdu Židům anebo byli při těchto obchodech zprostředkovateli, byli nalezeni mrtví. Další byli, jak dokládá zpráva Amnesty International, za toto provinění mučeni. Jak uvádí arabsko-izraelský Khaled Abu Toameh, v případě Anwara Breghita nebyl rozsudek smrti uskutečněn, ale přesto dosáhl svého účelu – odstrašit ostatní od podobných obchodů se Židy.

Totální společenské odsouzení
K právnímu potrestání palestinskými úřady se připojují společenské sankce. Novinář Toameh píše, že palestinský muslim, který spáchal takovýto čin, nesmí například očekávat, že bude pohřben na islámském hřbitově. Pro členy rodiny takovéhoto „kriminálníka“ není možné oženit se s Palestinkou, a když se v rodině koná svatba, nepřijdou žádní hosté. To vše kvůli ustanovení, že veškerá půda je v muslimském vlastnictví a ani žádný muslim nemá postoupit ani centimetr z ní nemuslimovi. Kdo myslí a jedná jinak, je považován za zrádce a bude zavržen. Tak také došlo k tomu, že Palestinskou autonomní správou podporovaná skupina muslimských aktivistů ve východním Jeruzalémě distribuovala před dvěma a půl lety brožury, v kterých vyzývala k masivnímu postupu proti Palestincům, podezřelým z obchodování s nemovitostmi se Židy. „Požadujeme další opatření, zaměřených na odstranění makléřů a slabochů mezi Palestinci v Jeruzalémě a zvýšení tlaku, kterému budou vystaveni,“ cituje Khaled Abu Toameh. „Vyzýváme k naprostému bojkotu těchto lidí na všech úrovních, včetně sociálních a ekonomických, nebudeme s nimi obchodovat, nic od nich kupo vat či prodávat jim, ani se zúčastňovat jejich radostných, náboženských, národních nebo kulturních událostí.“

Skupina hrozí mimo jiné tím, zveřejnit v sociálních médiích fotografie a osobní data prodejců půdy a makléřů. Vyzvala arabské země, aby Palestincům, kteří jsou vinni z obchodování s nemovitostmi se Židy, aby jim odmítly vstup na své území. Podobné kampaně jako tito aktivisté zahájily krátce předtím palestinské rodiny ze starého Jeruzaléma. Podepsaly dokument, označovaný jako dokument Jeruzalémský příslib, který vyzývá k zabránění obchodů s nemovitostmi se Židy.

Žádné téma pro Evropany
Tento dokument uvádí, že Palestinec, který prodá Židovi pozemek nebo budovu, „ bude vyloučen z řad národa a bude na něj pohlíženo jako na zrádce Alláha a proroka.“ Mimo to nebudou po jeho smrti předneseny v mešitě žádné modlitby a nebude pohřben na islámském hřbitově. Rodiny vyzvaly Palestinskou autonomii a ostatní palestinské organizace a úřady k přijetí opatření, zaměřených na kolaborantů a těch, kteří jejich činy kryjí, k jejich veřejnému zostuzení, a to bez ohledu na to, jaký mají vliv a postavení.

Plné společenské odsouzení, hospodářské zruinování, dlouhodobé vězení a nucená práce, pravděpodobně mučení a vraždění – to čeká Palestince, který se na palestinských územích zapojí do obchodu se Židem a prodá či jakkoli přenechá mu dům nebo půdu, Bude s ním jednáno jako s těžkým zločincem a musí počítat s tím nejkrajnějším postihem. Tato antisemitsky motivovaná politika není žádným tématem při návštěvách evropských politiků a v postojích , zatímco se přímo vtíravě zabývají izraelskými sídlišti. Od Izraele je samozřejmě požadováno, aby byl mnohonárodním a religiózním státem, v němž mají všichni občané stejná práva. Nikomu naopak zřejmě nepůsobí žádné starosti, že Palestina má být „vyčištěná“ od Židů.