Izraelský historik vidí sionistický projekt jako odsouzený k zániku


Úvodní foto: The War of Independence by David Eldan, GovernmentPress Office (GPO), (c)Wikimedia Commons

Intelektuál Benny Morris vykreslil ze židovského pohledu velmi temný obraz pro budoucí postavení Izraele na Blízkém východě.

Benny Morris by Aude
Benny Morris by Aude

Benny Morris je jednou z nejvíce fascinujících postav Izraele. Narodil se před 70 lety v kibucu jako syn britského emigranta, v letech 1967 – 1969 sloužil v armádě. Nejprve studoval v Jeruzalémě a poté získal doktorát v oboru moderní evropské v Cambridgi. Pak se vrátil zpět do Izraele a stal se korespondentem deníku Jerusalem Post, kde se věnoval zpravodajství o první libanonské válce na obsazeném území. V rámci své novinářské práce narazil na átní archivy s informacemi o rozhodovacích procesech vlády během války za nezávislost v roce 1948.

Protokoly jej uchvátily. Všichni Izraelci vyrostli na příběhu, že 700.000 Palestinců, jejichž potomci dosud ztělesňují uprchlický problém, uprchlo z Palestiny ze své vlastní vůle, nebo že je vyzvaly arabské armády, pochodující na Izrael, aby se vzdálili z válečného území. Protokoly však vykreslují zcela jiný obraz. Zakladatel Izraele Ben Gurion považoval za nemožné, aby byl židovský stát vytvořen bez židovské většiny. Proto dostaly izraelské vojenské síly úkol zastrašováním, v nutném případě také použitím násilí, Palestince z Izraele vyhnat.

Morris popisuje toto období podrobně ve své první knize The Birth of the Palestinian Refugee Problem 1947-1949 (1988). Tato kniha byla právem vnímána jako revoluce v izraelské historii. Morris byl ale v Izraeli nenáviděn jako „kálející do vlastního hnízda“ a bylo mu vytýkáno pohřbívání národního étosu. Měl pak velké problémy působit v Izraeli jako profesor. Nadále sloužil v armádě jako rezervista, ale vzepřel se službě na obsazeném území a strávil za to několik měsíců ve vězení. Byl považován za relativně extrémního zástupce politické levice.

Po roce 2 000, konkrétně po ztroskotání smlouvy v Camp-Davidu, došel Morris k závěru, že Arabové všeobecně – a Palestinci obzvláště – nebudou existenci Izraele akceptovat. Věřil, a dodnes věří, že jediným právním a racionálním řešením konfliktu je dvoustátí. Nevěří však už na realizaci, čímž šokuje izraelský mírový tábor. Jeden z jeho hrdinů dezertoval, přidal se tedy k táboru protivníků, protože řekl, že Ben Gurionova vyhánění byla historická nutnost. V rozsáhlém rozhovoru, poskytnutém listu Haarec, předložil Morris temné proroctví: izraelská politika okupace povede ke vzniku státu mezi Jordánem a Středozemním mořem. Majoritu v něm však velmi rychle získají Palestinci, což povede k násilí. V Izraeli zavládne chaos, v podstatě stejným, jaký převládá ve většině arabských zemí. Ti, kteří si to budou moci dovolit, emigrují do Spojených států.

Na Blízkém východě nejsou předpovědi nikdy spolehlivé a Morris není přirozeně žádný prorok. Ale jeho nepopíratelná velikost jako historika izraelsko-palestinského konfliktu, jeho intelektuální a civilní odvaha dávají jeho slovu váhu: naděje mírového tábora, kterému dále patří jeho srdce, odmítá jako iluzi a expanzivní politiku pravice označuje za katastrofu. Jeho sionistického projektu, jako tragického, ke ztroskotání odsouzeného riskantního činu, je hluboce deprimující.