Knihovna Filozofické fakulty UK vyhlašuje sbírku na obnovu zničené Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku

[wc_spacing size=”40px”] Úvodní fotografie: Knihovna , foto Tatiana Gavyuk [wc_spacing size=”10px”]

Knihovna Filozofické fakulty UK ve spolupráci s Člověkem v tísni vyhlašuje v termínu od 2. října 2017 do 31. prosince 2017 veřejnou peněžní sbírku na obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku, která byla v letech 2014–2016 téměř zcela zničena při bojích s tzv. Islámským státem. Veřejnost může přispět libovolnou částkou do jedné z oficiálních pokladniček nebo převodem na bankovní účet.

Ústřední knihovna Mosulské univerzity byla s více než milionem dokumentů (včetně vzácných rukopisů a starých tisků) jednou z nejvýznamnějších knihoven v oblasti. V letech 2014 až 2016, kdy se Mosul ocitl pod nadvládou tzv. Islámského státu, byla téměř úplně zničena. V červenci 2017 se podařilo město definitivně osvobodit a ihned začaly snahy o jeho obrodu.  Toto úsilí je zaměřeno i na Mosulskou univerzitu a její knihovnu, která studentům a pedagogům poskytovala vynikající informační zázemí potřebné ke studiu a výuce.

Knihovna Mosul, foto Tatiana Gavyuk
Knihovna Mosul, foto Tatiana Gavyuk

„Uspořádání sbírky je iniciativou pracovníků Knihovny a vyjádřením jejich profesní i lidské solidarity s těžkou situací kolegů v Mosulu. Knihovna Mosulské univerzity byla téměř po tři roky obsazena stoupenci tzv. Islámského státu. Spáleny nebo ztraceny byly takřka veškeré knihovní fondy i vybavení. Pod nadvládou tzv. Islámského státu docházelo k nebývalému systematickému ničení knih, kterému neunikly unikátní a cenné rukopisy či staré tisky (včetně Koránu z 9. století), ale ani současná odborná literatura. V samotném závěru okupace města utrpěla knihovna nejtěžší škody a byla téměř zcela zničena. Tehdy se totiž stala cílem i pro vládní irácké ozbrojené síly, protože byl univerzitní kampus Islámským státem využíván mj. jako základna pro jeho vojenské operace,“ říká o důvodech vyhlášení sbírky ředitelka Knihovny FF UK Klára Rösslerová.

Knihovna Mosul, foto Tatiana Gavyuk
Knihovna Mosul, foto Tatiana Gavyuk

Veřejnost může přispět libovolnou částkou v hotovosti do jedné z oficiálních pokladniček sbírky (seznam umístění pokladniček pod článkem), nebo převodem na bankovní účet číslo 51945194/0300. Garantem sbírky je organizace , která v Iráku působí od roku 2003. Ta po ukončení sbírky zajistí oficiální předání vybraných prostředků přímo zástupcům Ústřední knihovny Mosulské univerzity.

Další informace:

Web sbírky: http://www.pomozmeknihovne.cz

sbírky: https://www.facebook.com/pomozmeknihovne

 

Seznam pokladniček a jejich umístění:

  • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Knihovna Jana Palacha, nám. Jana Palacha 2
  • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Knihovna Celetná, Celetná 20
  • Univerzita Karlova, Knihovna společenských věd T. G. Masaryka, U Kříže 661/8

Kontaktní osoby pro sbírku i média:

PhDr. Klára Rösslerová, PhD.

ředitelka Knihovny FF UK

klara.rosslerova@ff.cuni.cz

733 676 961

 

Naďa Aliová

koordinátorka programů ČvT v Iráku

Člověk v tísni, o.p.s.

nada.aliova@clovekvtisni.cz

778 486 244

 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti a nejvýznamnější českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí. Byla založena Karlem IV. v roce 1348 jako fakulta svobodných umění v rámci pražské univerzity. Výuku téměř sedmdesáti oborů, které studuje na osm tisíc studentů, zajišťuje přes sedm set pedagogů a vědeckých pracovníků.

 

Komentáře nejsou povoleny.