Komunizmus vzal lidem svobodu i víru. Jedinečné lidská individualita se musela podřídit mase.


Úvodní foto: Communist Party Symbols, photo Goutam Roy

Naprosto souhlasím, že komunizmus nejen byl, ale i je činná ideologie, stejně tak jako byl nacizmus, a stejně tak jako je v současné době islámský fundamentalizmus, který násilím a strachem drží v područí miliony umírněných muslimů. Nejenom události na Ukrajině ale i v pásmu Gazy, v Iráku a v Sýrii jsou počátkem frontálního útoku na „dekadentní a prohnilý Západ“. Hlavním hybatelem je velkorusko-nacionalistické Putinovo Rusko, které také drží ve tmářství a strachu většinu obyčejných Rusů včetně k tomuto účelu zneužitého pravoslaví. Dovolím si říci, že Rusko se ává fašistické. Již na počátku VŘSR nesmrtelný I. P. Pavlov vmetl do očí ruským bolševikům, že před nimi v Evropě fašizmus nebyl a že z lidí udělali zvířata, „ale udělat z nich opět lidi trvá dlouho a je to těžké“. Měl pravdu, což se krásně projevilo, když po nějaké době Benito Mussolini, vyzbrojen „myšlenkami Lenina“, zavedl v Itálii fašizmus.

 Komunizmus vzal především lidem svobodu i víru (nejen tu náboženskou). Jedinečná lidská individualita se musela podřídit mase, v případě komunizmu teorii třídního boje a v případě nacizmu teorii vyvolené rasy. Tyto obě zločinecké ideologie společnosti animalizovaly. Je zajímavé, že ještě v roce 1923-24 prohlašoval Goebbels, pozdější největší nacistický demagog, že on je komunistou a vzorem pro něho je Velká francouzská revoluce. Podle mého názoru právě tato revoluce se stala přes nacionalizmus 19. století podhoubím obou zločineckých ideologií, které stály desítky milionů nevinných lidských životů. Bohužel obě tyto ideologie si z hesla této revoluce „ (volnost), rovnost, bratrství“ vybraly jen tu rovnost, kterou naprosto zneužily.
Stále se ukazuje, že myšlenky obou ideologií nejsou mrtvé a přitahují miliony lidí. Koneckonců pokolikáté v novodobé historii opět zesiluje antiamerikanizmus, antikapitalizmus a antisemitizmus. V každé zemi jsou dvě třetiny lidí napříč společenským spektrem, kteří jsou i přesto, že žijí v normální civilní době, poslušní vůči „autoritě“. Lidé poslechnou, přestože vědí, že jejich bude mít pro jiné lidi ničivé, katastrofální důsledky (Dr. František Koukolík). A právě poslušnost a také  využívají lidé, jako je V. Putin, turecký prezident J. R. , Viktor Orbán, předseda maďarské vlády, a nakonec i kapitalisticko-komunistické čínské vedení, náboženský stát v Iránu a řada dalších. Nakonec si dovolím zamyšlení našeho předního odborníka na výzkum mozku Dr. Františka Koukolíka:

„Nejjednodušší definice moci říká, že je možností přinutit někoho, aby udělal něco proti své vůli. Problémem je „patologická” (pozn. pisatele: jak se projevuje u zmíněných státníků, ale i u mnoha našich politiků), samoúčel, který se může projevovat syndromem mocenské pýchy. Nadto si lze představit vznik závislosti na moci, která se podobá závislosti na alkoholu. Kombinace mocenské pýchy s mocenskou závislostí se může stát mocenskou posedlostí. Čím vyšší je míra mocenské závislosti, tím vyšší je potřeba omezit v soutěži o zdroje vliv jiných mocenských elit (pozn.: jak příznačné pro současné Rusko), stejně jako té části populace, jejíž podíl na moci je malý (pozn.: což jsme my, ta většina, ty neelity).

Obojí se dělá debilizací, kterou podléhá většina společnosti (pozn.: a kterou dlouhodobě například v České republice debilizují nejen , ale i média).