Největší světový hedge fond nahradí manažery umělou inteligencí

Autor: Olivia Solon, zdroj: The Guardian, překlad: Robert Nerpas, úvodní foto: Voice Finger Screenshot, foto Hexacorde

Tým odborníků Bridgewater Associates pracuje na projektu automatizace procesu rozhodování s cílem úspory času a eliminace emoční nestálosti

Největší světový hedge fond vytváří software pro automatizaci každodenního řízení včetně přijímání a propouštění zaměstnanců a dalšího strategického rozhodování. List Wall Street Journal informoval, že Bridgewater Associates dal na žádost svého zakladatele, miliardáře Raye Dalio, dohromady tým softwarových odborníků, pracujících na projektu tak, aby byla společnost schopna běžet v souladu s jeho vizí.

„Rolí mnoha dalších lidí ve společnosti by nemělo být pro přijímání vlastních rozhodnutí, ale navrhování kritérií, na základě kterých činí tento systém rozhodnutí, a zasahování v případech, když něco nefunguje,“ napsal deník, který mluvil s pěticí bývalých i ávajících zaměstnanců.

Společnost, která spravuje portfolio ve výši 160 mld. dolarů, vytvořila počátkem roku tým programátorů, specializujících se na analytiku a umělou inteligenci, podobný firmě Systematized Intelligence Lab. V čele týmu je David Ferrucci, který v minulosti v IBM vedl vývoj superpočítače Watson, jenže v roce 2011 porazil ve hře Jeopardy! člověka.

Společnost již delší dobu funguje na báze dat, porady jsou zaznamenávány a prostřednictvím hodnotícího systému „dots“ se zaměstnanci během dne vzájemně hodnotí. Systematized Intelligence Lab vytvořila nástroj, který tato hodnocení začleňuje do „baseballových karet“, jež ukazují silné a slabé stránky zaměstnanců. Další aplikace, pojmenovaná Kontrakt, pomáhá zaměstnancům stanovit si cíle, které chtějí dosáhnout, a poté sleduje, jak efektivně je dotáhli do konce.

Tyto nástroje jsou součástí předchozích aplikací PriOS, manažerského softwaru, od něhož Dalio očekává, že do pěti let bude činit tři čtvrtiny všech manažerských rozhodnutí, např. vyhledávání správných zaměstnanců pro konkrétní pracovní místa a vyhodnocovat opačné pohledy různých členů týmu, když se nemohou domluvit na dalším postupu. Stroje pak budou přijímat rozhodnutí podle souboru zásad, stanovených Rayem Dalio ve vizi společnosti.

„Je to ambiciózní, ale není to nereálné,“ říká Devin Fidler, ředitel výzkumu Institutu pro budoucnost, který vytvořil prototyp systému řízení iCEO. „Značná část řízení je v podstatě prací s informacemi, tedy tím, v čem je software velmi dobrý.“

Automatizované rozhodování je pro firmy velmi zajímavé, protože šetří čas a eliminuje lidskou emoční nestálost. „ mají špatný den, což ovlivňuje jejich momentální vnímání světa, a dělají různá rozhodnutí. V hedge fondu je to velký problém,“ dodává.

Budou lidé ochotně přijímat rozkazy od robotického manažera? Fidler si tím není tak jistý. „Lidé mají tendenci nepřijímat poselství, doručené strojem,“ říká a zmiňuje potřebu lidského rozhraní.
„Ve společnosti, které jsou opravdu dobré v analýze dat, se rozhodnutí velmi často přijímá statistickým algoritmem, ale rozhodnutí předává někdo, kdo jej může dát do emocionálního kontextu,“ vysvětluje. Futurista , zakladatel strany Transhumanist, nesouhlasí. „Lidé budou následovat vůli a statistickou sílu strojů,“ říká s poukazem na to, že lidé již předali vyhledávání trasy navigacím GPS či řízení letadel autopilotovi. Období, v němž budou lidé potřebovat komunikovat s robotickým manažerem, bude však dle něj krátké. „Brzy prostě nebude žádný důvod, abychom zde byli,“ říká Istvan. „Jistě, lidé mohou vyřešit problémy, ale během několika let je stroje vyřeší ještě lépe. Z bankéřů se stanou dinosauři.”

Tento vývoj však neovlivní pouze bankovní sektor. Podle zprávy Accenture osvobodí umělá inteligence lidi od dřiny administrativních úkolů v mnoha průmyslových odvětvích. Společnost provedla průzkum s 1.770 manažery ve 14 zemích, aby zjistila, jak velký dopad bude umělá inteligence mít na jejich práci. „Umělá inteligence se v rámci svých činností nakonec ukáže jako levnější, efektivnější a potenciálně podstatně nestrannější než lidské bytosti,” uvedli autoři průzkumu  v Harvard Business Review. Nemyslí si nicméně, že bychom měli mít příliš mnoho důvodů k obavám. „Znamená to jen to, že jejich práce se změní, soustředí se na věci, které mohou dělat jedině lidi.“

Autoři uvádějí, že stroje jsou lepší pro administrativní úkoly jako zpracování zpráv o příjmech, plnění úkolu a zdrojů, zatímco lidé jsou lepší ve vytváření zpráv, kterými vy inspirovali zaměstnance, a vypracovávání strategie. Fidler nesouhlasí. „Není žádný důvod domnívat se, že mnohé z toho, co považujeme za strategickou, nebo dokonce tvůrčí práci, by nemohl výrazně zastávat software.“  Ten však taky potřebuje nějaké instrukce, dodává. „Potřebuje lidský rozhodovací proces, aby stanovil cíle.

Bridgewater Associates na naši žádost o nereagovala.