Voice Finger Screenshot photo Hexacorde

Největší světový hedge fond nahradí manažery umělou inteligencí

Tým odborníků BRIDGEWATER ASSOCIATES pracuje na projektu automatizace procesu rozhodování s cílem úspory času a eliminace emoční nestálosti Největší světový hedge fond vytváří software pro automatizaci každodenního řízení společnosti včetně přijímání a propouštění zaměstnanců a dalšího strategického rozhodování. List Wall Street … >