Jak se snažíme vyrovnat gender

[wc_spacing size=”40px”] Úvodní foto: Perpustakaan, Kuala Lumpur, Malaysia, CEphoto, Uwe Aranas [wc_spacing size=”10px”]

Otázka rovnosti mezi ženami a muži je dosud trochu choulostivé téma, které společnost rozděluje na tři skupiny: zatvrzelé muže, a skupinu mužů a žen, která nemá v zásadě problém s některými inovacemi, ale naopak je vítají.

Ve světě se v každé společnosti pohled na značně liší. V České republice sice nepanuje žádný extrém, stále zde však dochází k momentům, kdy se zamýšlíme nad tím, jaké výhody a nevýhody nám přináší naše pohlaví. Ty se odrážejí od chování společnosti. Společnost preferující muže zákonitě utlačuje ženy, a kdyby tomu někde bylo naopak, utlačováni by byli muži. Jen si nemohu na žádný takový příklad vzpomenout. První, co mě napadá, jsou Amazonky a pak dívčí válka pod vedením Šárky.

Naše společnost se ale přece jenom vyvíjí. Pomalu, ale jistě, se lidé učí jednat mezi sebou férově, a i když ne všude, mezigenderová tolerance se zvyšuje. Stoupá i tolerance k homosexualitě. A to je ve směru smíření se s rovností mezi ženami a muži důležité. Dokud si společnost nezvykne na homosexuály, nemůžeme s úplnou rovností počítat. Jde o to, aby bylo s každým jednáno jako s člověkem bez ohledu na pohlaví a sexuální zaměření, protože to spolu souvisí.

Abychom byli schopni vytvořit takovou společnost, kde si budou ženy a muži rovni, musí se začít překopávat zaběhlé systémy v mateřských školách a základních školách. Některé jsou už tolerantnější, jiné ne. Mělo by úplně zmizet vtloukání do paměti dětem, co je výhradně pro dívky a co výhradně pro chlapce. Proč by si holky nemohly hrát s autíčky a proč by kluci nemohli jezdit s kočárkem? Proč by nemohly dívky na základních školách mít možnost vybrat si mezi dílnami a pěstitelstvím a stejně tak chlapci? Toto vštěpování blokuje nebo velmi vzdaluje moment, kdy by mohl člověk chápat, že jediný rozdíl mezi ženami a muži je ten od přírody.


Zatvrzelí muži mají tyto společné znaky: žena je hloupá, nemůže rozumět tomu, čemu rozumí muži, je nesamostatná, musí vařit, prát, uklízet, starat se o děti. Zatímco muž chodí z práce rovnou na pivo, doma dělá zásadně jen „mužské” práce, čte sportovní stránky, na politiku nadává, ale málokdy jí rozumí, sympatie ze strany ženy vnímá jako sexuální pobídku a každá milejší interakce mu závratně zvyšuje sebevědomí.

Zatvrzelé ženy
Zatvrzelé ženy jsou za jedno v tom, že jejich manžel je neschopný, hrozně se chová, je nepořádník, fláká se s kamarády, nikam s nimi nechodí, a když někdy ano, málokdy jsou oba spokojení. Tento postoj zaujímají ke všem mužům, běžně tvrdí, že „všichni jsou stejní”, žijí s pocitem ukřivděnosti. Buď nikam nechodí, nebo chodí na dvojku vína s kamarádkou někoho pomlouvat, zajímají se o showbyznys a vaření. Milé jednání ze strany muže většinou považují za podezřelé nebo naopak úžasné. Běžný je mindrák ze svého zevnějšku, ten vzniká pod tlakem sledovaného bulváru a soužitím se zatvrzelým mužem.


Lidé, kteří se k sobě dokáží chovat společensky rovně, mají většinou širší rozhled, jsou zvídaví, dovedou spolupracovat a ve vztazích nepotřebují cítit nadřazenost z titulu pohlaví.

Každopádně chování lidí je individuální, vychází hlavně ze zkušeností, z výchovy doma a ve vzdělávacích institucích. Určitě je zásadní, jaký má člověk vztah se svými rodiči. To je první impuls, který nás vede k tomu, jestli budeme opačnému pohlaví důvěřovat.

Na každé společnosti se podepisuje také její historie. Nemalý vliv na chování lidí má , která je dalším faktorem, určujícím sociální cítění. Dlouhodobý režim nepodporující sociální cítění přinesl tradiční zvyky, které je někomu líto opustit, jiní berou změnu jako pokrok.

Svou roli sehrává také . Ačkoliv nevím, kde by bylo psáno, jak se mají ženy a muži chovat, církve a jiné náboženské instituty vytvořily precedenty, kterých se drží; jakákoliv změna pak s sebou přináší skandál.

V běžné společnosti se situace zlepšuje. Ale musíme být trpělivější, učíme se. Jen je zbytečné dělat kroky zpátky a zabraňovat vývoji inteligentní společnosti.