AIDS – skutečná hrozba pro bezpečnost Ruska

[wc_highlight color=”blue”] Autor: Olga , zdroj: IntersectionProject  [/wc_highlight]

Kreml se zabývá vymyšlenými hrozbami a ty skutečné ignoruje

V roce 2014 v evropské sekci WHO zjistili, že v Evropě je  142 197 pozitivních osob, z nichž 82 252 je obyvatel Ruska, tj. 60 %. V samotném Rusku byl v roce 2014 koeficient nově diagnostikovaných 58,4 na 100 tisíc obyvatel, to jest jeden z 1712 obyvatel.

V roce 2015 se situace, vzhledem ke zkrácení výdajů na zdravotnictví, ještě zhoršila – za rok byl virus HIV diagnostikován 120 tisícům Rusů (70 % z celkového počtu nově nakažených v zemích východní Evropy a centrální Asie). Počet oficiálně registrovaných nositelů viru HIV překročil v Rusku milion.

Každoročně analýzu na HIV podstoupí 19 % Rusů, ale jsou to v podstatě stále titíž , kteří jsou povinni absolvovat každoroční lékařské prohlídky – pracovníci policie, dárci krve, zdravotnický personál, vězni atd. Proto je možné oprávněně tvrdit, že reálný rozsah epidemie lze jen odhadovat. Příznačné jsou výsledky expresního testování na HIV provedeného nedávno v Novosibirsku: z 888 testovaných bylo na HIV pozitivních 40, jen 7 z nich o tom vědělo předtím. Jinými slovy: 5 ze 6 nemělo podezření, že jsou nakažení.

Odhad odborníků – půl milionu nositelů viru HIV

Experti se domnívají, že cca 500 tisíc obyvatel Ruska je nakaženo virem HIV a netuší to. Ale i toto číslo může být podhodnoceno. Situace, jak ukazuje dynamika nově diagnostikovaných (během posledních deseti let, roste každoročně v průměru o 10 %), směřuje k demografické katastrofě. Už dnes na 20 místech Ruska dostihla epidemie podle kritérií WHO a UNAIDS generalizovaného (nejvyššího) stádia – více než 1 % těhotných je v těchto oblastech HIV pozitivních. To znamená, že se epidemie už rozšířila za hranice tradičních rizikových skupin a bleskově se šíří mezi heterosexuály, mezi sexuálně aktivním a produktivním obyvatelstvem.

Dokonce i podle oficiální statistiky se ukazuje, že nositeli viru HIV je v Rusku 2,5 % mužů ve věku 30 – 40 let a téměř 2 % žen ve věku 25 – 30 let. Podle údajů vedoucího Federálního metodického centra pro prevenci a boj s Vadima Pokrovského jsou ve skutečnosti tyto ukazatele ještě vyšší a v některých městech počet nakažených virem HIV dosahuje mezi muži tohoto věku 8 %. Podle jeho slov “za všechny roky od roku 1987 zemřelo 230 tisíc HIV pozitivních Rusů, v roce 2015 – 25 tisíc. Průměrný věk úmrtí byl 35 let. To znamená, že demografická ztráta vinou HIV/AIDS je už významná a rychle se zvyšuje.”

O přicházející demografické katastrofě svědčí i rozšíření infekce mezi dětmi a í. V roce 2015 vzrostl počet nezletilých nakažených virem HIV o 13 % ve srovnání s rokem 2014: o 5 % mezi dětmi do 7 let, o 22,5 % ve věku od 8 do 14 let a o 34,7 % mezi mládeží od 15 do 17 let.

Nejen HIV

HIV není jediná nemoc, která potřebuje revizi stávající . Onemocnění žloutenkou typu C za posledních 15 let vzrostlo ze 13 na 40 případů na 100 tisíc obyvatel a dnes – jen podle oficiálních dát – je tímto virem nakaženo 2,5 % Rusů. Ve skutečnosti se bude jednat o vyšší procento – odhady rozšíření kolísají od 5,7 milionů lidí žijících se žloutenkou typu C až do 10 milionů (podle WHO). Kromě toho v Rusku za posledních deset let více než třiceti násobně vzrostl počet nemocných syfilitidou – každoročně je registrováno více než 270 tisíc případů. To je téměř desetkrát vyšší číslo než v zemích EU a USA.

Statistika mluví sama za sebe a zdálo by se, že Kreml musí vyvodit závěry ze svých chyb a změnit strategii. Ale nechuť přiznat porážku je vlastností putinského režimu. Proto bude Kreml dokonce i u skutečných problémů léčit následky příčinou a ignorovat nutnost převzetí prověřených metod (substituční terapie pro drogově závislé; propagace bezpečného sexu mezi obyvatelstvem; práce s mládeží) – a to vše jen pro zdůraznění “vlastní cesty” Ruska.

“Za všechno může Západ”

“Konzervativní” populismus problém jen vyostřuje. “Tradiční” hodnoty zaujaly v současném Rusku místo univerzálního receptu na všechny potíže. A byla jim přidělena i hlavní úloha v boji s HIV.

Právě takové závěry obsahuje zpráva Ruského institutu strategických výzkumů představená v květnu. Je zajímavé, že analýza situace s HIV v Rusku nebyla svěřena lékařům, kteří v praxi vidí skutečný stav věcí, ale státnímu analytickému centru, které se zabývá ”otázkami ochrany národní bezpečnosti” a jehož práce vychází z objednávky Kremlu a skoro se neliší od agendy propagandistických státních sdělovacích prostředků.

V naprostém souladu s hlavním poselstvím propagandy posledních let (“za všechno může Západ”) novopečení experti na HIV ozřejmili, že západní země “využívají problém HIV/AIDS jako součást informační války proti Rusku” a svou nabídkou implementace západních metod boje proti viru mění téma epidemie “na politický problém konfliktu s Ruskem jako zemí, která si dovolila vést samostatnou zahraniční i vnitřní politiků”.

A co jsou zač ty “západní metody”? Za prvé to jsou prezervativy, o jejichž efektivitě mají “experti” pochybnosti. A celé odvětví na výrobu antikoncepčních prostředků obvinili, že je “zainteresováno na  tom, aby se co největší počet nezletilých účastnil pohlavního života co nejdříve”. Za druhé, sexuálním vzděláváním školáků Západ sleduje “demografické poklesy v zemích, které vnímá jako geopolitické konkurenty”. Nejlepší metodou prevence AIDS je podle mínění prezidentských expertů sexuální abstinence a monogamní heterosexuální .

Podobně iracionální populistický přístup je vidět i v projektu “Strategie boje s HIV infekcí do roku 2020“, který nyní posuzuje vláda RF. Dokument vychází z toho “že hlavní roli v rozvoji epidemie hrají rizikové skupiny obyvatelstva”. V praxi ale vidíme, že riziku nákazy jsou stále více vystaveni sociálně aktivní občané, kteří nemají žádné vazby k rizikovým skupinám. Mimo to projekt Strategie charakterizuje rozšíření HIV v zemi jako umírněné, což neodpovídá realitě. To kritizovali ve svém dopise Ministerstvu zdravotnictví RF i členové expertní při Národní imunobiologické společnosti, podle nichž se situace minimálně rychle rozvíjí.

Důležité místo v projektu mají preventivní opatření, mezi něž patří “propaganda zdravého způsobu života, rodinných a morálně-mravních hodnot”. Ani slovo o prezervativech, jejichž prodej v prvním kvartálu klesl o 20,5 %. Verdikt expertů je zklamáním: strategie je “další deklarací o záměrech, které nepřinesou žádné reálné změny v situaci a nezastaví další šíření epidemie”.

Ale měnit svůj přístup ruská politická elita zjevně nehodlá. Stejně jako nehodlá naslouchat názorům skutečných odborníků. Poté, co hlavní expert na HIV v Rusku Vadim Pokrovskij mluvil o nutnosti zavedení hodin sexuální výchovy ve školách a vyzval ke schválení náhradní metadonové terapie, byl poslankyní Mosgordumy označen za “agenta pracujícího proti zájmům Ruska”. Stejná poslankyně říká, že “místo rozšíření prezervativů propagujeme mezi mládeží partnerskou věrnost a vyzýváme k vytváření zdravých rodin, což je mnohem efektivnější”.

Podobně destruktivní pozice se drží i Ruská pravoslavná církev, hlavní lobbista za zákaz sexuální výchovy. A nejde jen o školy. Například vstup na konferenci o AIDS ve východní Evropě a centrální Asii, která se uskutečnila v Moskvě, byl povolen až od 18 let – v situaci, kdy nárůst nakažených virem HIV ve věkové kategorii 15 – 17 let byl v minulém roce 34,7 %.

“Zahraniční agenti” s prezervativy

Organizace, které nesdílejí kremelský postoj a snaží se v terénu používat alternativní metody v boji proti šíření infekce, riskují, že se jejich jméno objeví v seznamu “zahraničních ů”. Jen v minulém týdnu zaneslo ministerstvo spravedlnosti do seznamu zahraničních agentů dvě organizace, které se zabývají prevencí HIV – “Esvero” a “Fond pomoci ochraně zdraví a sociální spravedlnosti Andreje Rylkova”. To samé se předtím stalo i saratovské organizaci ”Socium”, která byla na žádost prokuratury zanesena do registru za to, že provedla sociologický průzkum mezi nositeli viru HIV a rozdala zdarma sto tisíc injekčních stříkaček a deset tisíc prezervativů zakoupených podle všeho za peníze zahraničních fondů.

Prokuratura založila svou žalobu na “expertní” zprávě profesora katedry historie místní právnické akademie Ivana Konovalova, který uvedl, že nekomerční organizaci ”Socium” “je možné označit za účastníka hybridní války vedené proti Rusku, jejímž cílem je změna politického režimu v naší zemi”. A rozdávání bezplatných prezervativů a injekčních stříkaček podle Konovalova rozbíjí “naše tradice a naše tradiční hodnoty”. Soud rozhodl, že “Socium” je “zahraniční agent”, načež byla organizace nucena ukončit svou činnost.

Na této události je udivující, že soud věnoval pozornost ”expertním” závěrům historika a nikoli lékaře, specialisty na drogovou problematiku, který svědčil, že práce této nekomerční organizace pomáhá ke snížení tempa růstu počtu nakažených virem HIV.

I když vlastně na tomto cynickém přístupu nic udivujícího není – boj s HIV a zlepšení kvality života Rusů není cílem putinského režimu. Ten má jediný cíl – udržet moc, a jeho nástrojem je protizápadní rétorika, ruské “tradiční” hodnoty jako protiklad k západním hodnotám a vytvoření obrazu nepřítele. A v zemi je zatím epidemie…

[wc_highlight color=”blue”] Překlad: Alena Zbořilová, úvodní foto: Blood platter4, foto:  Johanne a Carole Brunet [/wc_highlight]

Komentáře nejsou povoleny.