Lubjanští na Rublevce

Zdroj: NovajaGazeta, Autor: Sergej Kaněv/Roman Anin/Sergej Sokolov, Překlad: Roman Ficek

Jak z vedení Federální bezpečnostní služby Ruska () vydělali milióny dolarů na prodejích pozemků bývalé resortní mateřské školky.

Vedení  mělo velké štěstí, že zákon o zveřejňování prohlášení o majetku a příjmech byl přijat až v roce 2009. Kdyby tento zákon byl přijat o rok dříve, také my bychom se s největší pravděpodobností dozvěděli, že generálové z vedení FSB, představující se ve svých prohlášeních jako osoby se středními a dokonce skromnými příjmy, jsou ve skutečnosti dolarovými milionáři. FSB, spolu s dalšími bezpečnostními službami, nějaký čas dokonce nerespektovala přijatý zákon. Ve Federální bezpečnostní službě dokonce odmítali zveřejnit prohlášení svých zaměstnanců, s odkazem na zákon o státním tajemství. Nakonec ale i FSB musela respektovat zákon a začít zveřejňovat platy vedení.

Prohlášení zveřejnili tři zaměstnanci. Jejich oficiální příjem není ohromující. Například ředitel FSB Alexandr Bortnikov a jeho zástupce Vladimír Kuliš v roce 2009 v prohlášení uvedli 4,7 a 3,5 milionů ů.

Jak ale ukázalo vyšetřování, které vedl list “Novaja Gazeta”, o rok dříve se nejvyšší vůdci FSB stali dolarovými milionáři, když spřízněnému podnikateli prodali pozemky v blízkosti nejdražšího místa v Rusku. V blízkosti prezidentského sídla, v “Novo-Ogarevo.“ Tyto pozemky získali od bývalé resortní mateřské školky. Jsme přesvědčeni, že i díky vyšetřování listu “Novaja Gazeta”, FSB nedávno navrhla zákaz přístupu veřejnosti k informacím z ruského katastru nemovitostí.

“Objekt 909”

FSB building, foto: Serge
FSB building, foto: Serge

Obec Kalčuga v městské části Odincovo, Moskevská oblast – jedno z nejprestižnějších míst v Rusku. V současné době jsou v obci a jejím okolí uzavřené VIP “chatové osady”, ve kterých žijí představitelé moderní ruské vyšší společnosti: vládní úředníci, poslanci, vrcholní manažeři státních firem, bývalí i současní zaměstnanci speciálních služeb. Zvláštní postavení dává této oblasti blízkost oficiálního sídla prezidenta – “Novo-Ogarjevo.” Půda je zde zlatá, cena za metr čtvereční může dosáhnout 1 – 1,5 tisíce dolarů.

Ale tak to nebylo vždy. V sovětských dobách byl na okraji Kalchugi postaven tábor pro děti zaměstnanců KGB, s kódovým označením “Project 909.“ Na území mateřské školky bylo několik vzdělávacích budov, sklad zeleniny, chladírna – celková rozloha 3,8 ha.

Mateřskou školku po rozpadu Sovětského svazu převzala Federální bezpečnostní služba, která školku provozovala až do roku 2005. To byla éra rozkvětu moderního Ruska, prudký růst cen ropy tehdy následovaly rychle rostoucí ceny pozemků v okolí Moskvy. Právě v této době se v “Rublevských” vesnicích – Kalčuze, Usove, Barviche, obklopujících sídlo prezidenta “Novo-Ogarjevo” začaly aktivně stavět VIP „chatové osady“. Školka FSB, která přežila těžké roky po rozpadu Sovětského svazu, byla uzavřena a její pozemky v územním plánu převedeny  na plochy k občanské zástavbě. Pozemky, které se staly “zlatem”, byly převedeny do soukromých rukou generálů KGB, kteří je pak prodali a vydělali tak jmění.

Chronologie privatizace

Do roku 2004 byla školka číslo 909 spravována Ústřední poliklinikou FSB Ruska. Tato poliklinika měla ve svém hospodaření majetek mateřské školky včetně budov a pozemků o rozloze 3,8 ha.

Nicméně 5. prosince 2005 tehdejší ruský premiér Michail Fradkov podepsal dekret o převodu majetku mateřské školky na správu městské části Odincovo. Soudě podle Fradkovova dekretu, toto rozhodnutí bylo schváleno FSB. Tímto dekretem získala městská část Odincovo také budovy a silnice v areálu školky. Později byly na městskou část převedeny také pozemky a obec získala oprávnění k demolici budov pro jejich zchátralost.

Podle dokumentů z ruského pozemkového úřadu se k pozemkům bývalé mateřské školky připojil 1 ha přilehlých oblastí, čímž vznikl nový pozemek o rozloze 4,98 ha. Vlastnické právo Městské části Odincovo k pozemku bylo zapsáno 10. srpna 2006.

V listopadu 2006 uspořádali v obci Usovo veřejné zasedání zastupitelstva, během něhož podle výňatků ze zápisu byl odsouhlasen “návrh změny územního plánu pozemku o rozloze 4,98 ha.” Obecní úřad odsouhlasil změnu způsobu využití pozemku bývalé mateřské školky FSB na pozemky určené pro občanskou zástavbu.

A už na začátku roku 2007 byl pozemek bezúplatně převeden k užívání na Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí “Kalčuga 4”, které bylo zaregistrované v obci Mytišči. Smlouva o bezplatném převodu pozemků k užívání předpokládá, že majitelem pozemku zůstává městská část Odincovo a občanské sdružení “Kalčuga 4” může tento pozemek využívat po určenou dobu bezplatně.

Občanské sdružení “Kalčuga 4” bylo založen v roce 2005, jeho zakladatelé byli vysocí funkcionáři vedení FSB – Sergej Doronin (ke konci roku 2014 byl náčelník finančního a ekonomického vedení jedné ze sekcí Federální bezpečnostní služby) a Sergej Kačuškin (jeho poslední zastávaná pozice v bezpečnostních službách – “zástupce náčelníka nezávislého řízení centrálního aparátu FSB”). Kačuškin byl zvolen předsedou občanského sdružení “Kalčuga 4”, které získalo do užívání od městské části Odincovo 4,98 ha pozemků bývalé mateřské školky FSB.

Od roku 2012 je Kačuškin  zaměstnán v Tverské oblasti, jako místopředseda tamní samosprávy. Nejdříve jsme  telefonicky vstoupili do kontaktu s asistentkou Sergeje Kačuškina, ta nám ale oznámila, že šéf “nebude nic komentovat“. Poté jsme poslali oficiální žádost Úřadu samosprávy v Tverské oblasti, na kterou nám odpověděli, že naše otázky se týkají událostí z doby, kdy pan Kačuškin v oblasti ještě nepracoval, takže nám nemohou jakkoliv pomoci.

Generálové

Jen pár měsíců poté, co občanské sdružení “Kalčuga 4” obdrželo bezplatně pozemky bývalé mateřské školky, byl pozemek o celkové výměře 4,98 ha rozdělen na 22 nových pozemků. Jedinými vlastníky 20 pozemků se stali vrcholní šéfové FSB, mimo jiných: Alexandr Bortnikov, jeho dva náměstci – Alexandr Kuprjažkin a Vladimír Kulišov, Michail Belousov, generál FSB, který se později stal zástupcem vedoucího vnitřní politiky prezidentské administrativy, Sergej Beseda, šéf operativních informací a mezinárodních vztahů FSB, Jevgenij Nazarov, šéf logistiky FSB.

Každý z těchto lidí získal od 18 do 20 akrů půdy. Dvě parcely o celkové rozloze téměř 108 akrů byly rozděleny rovným dílem mezi stejných dvacet spolupracovníků FSB (každá část je 1/20 celku).

Co je zajímavé? Zápis vlastnického práva všech nových majitelů proběhl v jediném dni – 8. května 2007.

“Novaja Gazeta” z několika na sobě nezávislých zdrojů (včetně zdroje z FSB) zjistila, že generálové získali pozemky na základě usnesení vedení městské části Odincovo. Známe jednací číslo tohoto usnesení, ale nepodařilo se nám zjistit jeho obsah. Na rozdíl od jiných usnesení toto z nějakého důvodu není veřejně dostupné. Takže můžeme velice jistě předpokládat následující: pakliže byly pozemky převedeny na základě rozhodnutí obce, nikoliv například kupní smlouvou, pravděpodobně to znamená, že za pozemky nikdo neplatil. Více než před měsícem jsme se zasláním oficiální žádosti o poskytnutí informací snažili zjistit podmínky, za kterých se generálové stali vlastníky pozemků. Tiskové oddělení FSB nám ale do uzávěrky neodpovědělo.

Bohužel, v roce 2007 nebyl doposud přijat zákon o zveřejňování informací o majetku a příjmech, proto je nemožné zjistit, jak byli generálové FSB v nouzi, aby si potřebovali obstarat pozemky bývalé resortní školky. Soudě podle údajů za rok 2009, někteří z těch, kteří obdrželi pozemky v Kalčuze, na tom s nemovitostmi nebyli vůbec zle. Například Alexander Bortnikov a jeho manželka vlastnili dva byty, skromný pozemek o rozloze 12 hektarů a dům o rozloze 150 m2.

Ať je to jak chce, dá se předpokládat, že tito  obdrželi bezplatně velice lukrativní pozemky určené k zástavbě. Jak ale ukázaly následující události, stavět nikdo z nich nechtěl. Uběhl méně než jeden rok a generálové získané pozemky prodali za tržní ceny. Tím se z nich stali dolaroví milionáři. Prodej pozemků realizovali téměř stejně synchronně, jako jejich nabytí. Stojí za zmínku, že současný ředitel FSB pozemek prodal před jmenováním do funkce.

Nepodařilo se nám doposud spolehlivě prokázat, v čem spočíval přínos zakladatelů Občanského sdružení “Kalčuga 4” a osobně pana Kačuškina.

Námi dotazovaní místní zastupitelé, jsou doposud, poněkud překvapivě, přesvědčeni, že v Kalčuze je stále dětský penzion FSB.

Přítel Lubjanky

( – hovorový název velitelství bývalé ruské resp. sovětské tajné služby KGB a současné sídlo FSB. pozn. překladatele)

Někteří z nových majitelů se začali pozemků zbavovat pouhých 5 měsíců poté, co je získali. Většina z prodejů byla ale uskutečněna až v březnu a dubnu 2008. Převážnou část pozemků od generálů FSB koupili dva lidé – Alexander Kobzev a Fatima Biragova.

Kobzev a také Biragova pracovali pro majitele skupiny společností “Mercury” Igora Kesaeva. “V těchto transakcích jsme zastupovali Igora Kesaeva. Já jako jeho právník a Biragova jako jeho asistentka” – potvrdil v rozhovoru pro list “Novaja Gazeta” Kobzev.

Podle Kobzeva Kesaev v té době hledal pro sebe “pozemek v okolí Moskvy. Náhodou jsme získali informaci, že je k dispozici vyhovující pozemek. Přičemž nám nebylo známo, kdo pozemky vlastní, jen jsme se zaměřili na splnění úkolu. Na místě jsme se dozvěděli podrobnosti od realitní kanceláře zastupující zájmy vlastníků pozemků.”

Skupina “Mercury” Igora Kesaeva zahrnuje několik velkých firem zabývajících se distribucí tabáku, investiční výstavbou, maloobchodem a dokonce výrobou zbraní. Kromě podnikání je Igor Kesaev dobře známý pro charitativní podporu veteránů a příslušníků bezpečnostních služeb. Od roku 2003 je Kesaev čestný předseda fondu “Monolit”, který má “podpořit ekonomické, zdravotní, sociální a kulturní potřeby zaměstnanců ruské FSB, včetně důchodců a jejich rodin.”

Lubyanka metro, foto: DArcy Vallance
Lubyanka metro, foto: DArcy Vallance

Již v roce 2003 fond “Monolit” podepsal rámcovou smlouvu s FSB o poskytování finanční pomoci. Na základě této smlouvy fond koupil byty v různých městech Ruska pro potřeby FSB. Jak “Novaja Gazeta” zjistila, v charitativní pomoci fondu “Monolit” finančně pomáhaly nejen struktury firem Igora Kesaeva, ale i mnohé státní firmy.

V rámci charitativní činnosti Igor Kesaev navázal dobré vztahy s některými vlivnými lidmi z Lubljanky. Například dnes je ve skupině “Mercury” prvním místopředsedou v otázkách bezpečnosti Vladimír Anisimov, bývalý zástupce ředitele FSB. Kromě Anisimova pracuje ve společnostech Kesaeva také mnoho dalších bývalých zaměstnanců speciálních služeb.

Znamená to tedy, že vedoucí představitelé FSB prodávali své pozemky v Kalčuze Kasaevovi na základě “přátelských vztahů”?

Právník Kesaeva Alexander Kobzev nesouhlasí. “Dohoda nebyla, mírně řečeno, nejjednodušší říká Kobzev. Majitelů bylo mnoho a my jsme měli zájem o pozemek jako o jeden celek. Proto jsme se s každým prodávajícím museli dohodnout, každou smlouvu notářsky ověřit, veškeré dokumenty pak odvést a zaregistrovat na pozemkovém úřadě. Formality spojené s transakcí jsem řešil já a Biragová. Kesaev by na to prostě neměl čas. Celý proces trval zhruba od února do července 2008.“

Tyto skutečnosti podle Kobzeva potvrzují, že transakce “nebyla připravována někomu na míru.” Právní zástupce Kesaeva Kobzev se proto domnívá, že se jednalo o “normální situaci na trhu: Majitelé se zájmem o prodej a my – kupující. Opakuji, že to byl dlouhý a komplikovaný proces. Kromě toho, pokud je mi známo, byly také další potenciální kupující, se kterými jsme si cenově konkurovali.”

Milionáři

Alexander Kobzev pro list “Novaja Gazeta” uvedl, že peníze na nákup jemu a Fatimě Biragovové poskytl formou půjčky Igor Kesaev. “My jsme tyto peníze prodávajícím převedli na základě kupních smluv. Všechny převody byly provedeny bezhotovostně prostřednictvím bank.” uvedl Kobzev.

Kasaevuv advokát neuvedl částky, které zaplatili generálům FSB za pozemky bývalé mateřské školky, ale zdůraznil, že “všechny transakce byly zcela transparentní, tržní a právně čisté.” Nikdo nic neskrýval a to je důvod, proč byly smlouvy uzavřené přímo s majiteli.

“Novaja Gazeta” z různých zdrojů zjistila, že generálové FSB prodali pozemky Kesaevovi v průměru za tisíc dolarů m2. Tato cena odpovídá reálné hodnotě pozemků v Kalčuze v těchto letech a je dokonce mírně vyšší než je tržní hodnota, což potvrzuje slova Alexander Kobzeva o tržní povaze transakce.

Touto cestou mohl Alexander Bortnikov, který dohromady vlastnil 25,2 ha vydělat na prodeji pozemků v Kalčuze zhruba 2,5 milionů dolarů. Podle našich odhadů mohli zhruba stejnou sumu získat Bortnikovovi zástupci – Alexander Kuprjažkin a Vladimir Kuliš, stejně tak jako ostatní z FSB. Samozřejmě, že výše transakcí se může lišit v závislosti na pozemcích a dohodách mezi majiteli a kupujícím, proto uvádíme v tabulce průměrné ceny.

Na naši žádost ohledně okolností prodeje pozemků v Kalčuze tiskový odbor FSB doposud neodpověděl.

Příběh pozemků se uzavřel teprve v prosinci loňského roku. Poté, co Igor Kesaev získal od generálů FSB všechny pozemky, znovu je sloučil a 22. prosince 2014 zapsal vlastnictví pod novým katastrálním číslem. Pozemek se tak opět zjevil ve své bývalé hranici z roku 2007, kdy tento příběh teprve začínal.

Kruh se uzavřel a jako by se nic nestalo. S několika výjimkami, zmizela mateřská školka, někdo vydělal miliony dolarů, a nyní se chystá zamezit veřejnosti v přístupu do katastru nemovitostí, tak abychom se o něčem podobném už nedozvěděli.

PS: kde ještě v okolí Moskvy v podobném duchu získávali a prodávali pozemky různá „Občanská sdružení majitelů nemovitostí“, založená bývalými vysokými důstojníky FSB, a jak byli bývalí příslušníci FSB využívaní jako nastrčení vlastníci — čtěte v příštích vydáních listu “Novaja Gazeta.“


Dovětek redakce Novaja Gazeta

Šetření listu Novaja Gazeta je jedním z možných důvodů, proč FSB navrhuje zamezit v přístupu k údajům o majitelích nemovitostí

FSB se chystá blokovat údaje z katastru nemovitostí. Iniciativa FSB přišla poté, co reportéři listu „Novaja Gazeta” poslali žádost o zveřejnění informací a začali se setkávat s lidmi, kteří mají informace o těchto obchodech.

Tomuto vyšetřování jsme se věnovali déle než měsíc, a je z velké části založeno na dostupných údajích o vlastnících nemovitostí, které jsme získali z katastru nemovitostí. Nicméně, „nutnou podmínkou účinného boje proti korupci je „aktivní občanská účast a efektivní veřejná kontrola.” To nejsou naše slova. Jsou to slova prezidenta Vladimira Putina z jeho projevu před Federálním shromážděním. Účinná veřejná kontrola není ale možná bez otevřených zdrojů informací. FSB ale zřejmě uvažuje jinak.

Obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, rejstřík plavidel (k němuž mimochodem FSB rovněž navrhuje omezit přístup) – všechny z nich jsou otevřeny téměř ve všech zemích světa. Navíc míra zpřístupnění osobních údajů ve světě je mnohem vyšší: registry ve většině vyspělých zemí, umožňují zjistit rok narození a někdy dokonce údaje o cestovním pasu majitelů firem a nemovitostí. To nevede k rizikům, ale naopak k jejich snížení. Identifikace vlastníka je nutná, aby podnikatel věděl přesně, kdo je jeho obchodní partner a kupující bytu, kdo je prodávající.

Zaměstnanci FSB, kteří pracují na přípravě změny zákona, se musí hodně přetvařovat, když píší v komentáři: “je mnohem pravděpodobnější, že žádosti o informace obsažené v rejstříku často nesouvisí s majetkem osoby, ale směřují pouze k získání osobních údajů.“ Problém je ale zcela opačný. Ruské státní neposkytují dostatečné informace, které by umožnily identifikaci osoby. “Novaja Gazeta” ví o případech, kdy tohoto využili podvodníci: jmenovci při podvodném jednání předstírali, že jsou skutečnými vlastníky firmy nebo nemovitosti.

Až do nedávné doby katastr nemovitostí zveřejňoval alespoň SNILS (jednotné identifikační číslo majitele nemovitosti). Od této praxe bylo zřejmě upuštěno. Díky SNILS jsme byli schopni prokázat, že Smirnovova manželka vlastnila byt, který nebyl uveden v přiznání. V pozdějších výpisech z katastru nemovitostí už ale tento SNILS nelze nalézt.

Není nám nic známo o disciplinárních sankcích vůči Sergeji Smirnovovi. Generální prokuratura objasnila listu “Novaja Gazeta”, že byt nebyl uveden v prohlášení kvůli “technické chybě.”

Teď, když se věnujeme kauze transakcí s nemovitostmi téměř dvaceti vedoucích pracovníků Lubjanky, nelze už věc odbýt jen poukazem na technickou chybu. Je nutné znepřístupnit celý katastr nemovitostí.

V důsledku toho budou běžní občané zbaveni možnosti zkontrolovat majitele objektu, a tím i zjistit právoplatné majitele. To zvyšuje nejen počet podvodů, ale i počet “šedých” makléřů, kteří nabízejí neoficiální služby pro ověření vlastnictví. Vzhledem k tomu, že FSB v návrhu zákona navrhuje, aby přístup k informacím o vlastnících nemovitosti měli pouze státní orgány a zpravodajské služby, není těžké uhodnout, odkud vítr fouká.