Petr Fiala, OECD a nezaměstnanost v EU

Zdroj: Jiří Hlavenka – FB profil

Pan prof. , současný předseda ODS, publikoval v posledním Euru článek, kde tvrdí, že “dle dlouhodobá nezaměstnanost mezi přistěhovalci nebo potomky přistěhovalců” je v Německu a Švédsku přes 75 procent.

981189_10154558809483902_1203702865503913389_oJe dobré si všimnout, jak je toto tvrzení přesně v ideologické linii ODS coby soft národovců. Oni neříkají, že budou koulet očima, znásilňovat naše ženy a uřezávat naše hlavy, to by bylo primitivní, to rádi přenechají hard národovcům od Konvičky a Hampla – oni pouze poukazují na to, “co se přece ví, ale nesmí se to psát protože je to politicky nekorektní”, a to, že přistěhovalci nemakali, nemakají a makat nebudou, a jedou sem jenom za dávkami, protože prostě lidé z těchto zemí takoví jsou a to přece ví každý kdo tam nikdy nebyl.

ODS nijak neřeší zajímavou šarádu, jak je tedy možné, že tito lidé jsou dosud naživu – jak se tedy dosud v těchto polopouštních zemích uživili, ba jak dosáhli toho, že vypadají jako slušně živení s iPhony v ruce. Zřejmě, což je další vlastnost jim připisovaná, toho dosáhli í – první okradl druhého, druhý třetího, třetí prvního a tak se všichni dopracovali k bohatství.

Zpátky k panu Fialovi. Najít příslušné statistiky na OECD není úplná sranda, ale když to dokázal předseda ODS, tak se mně to přece musí podařit taky. I zjišťuji následující: ano, vskutku se zde operuje s dlouhodobou nezaměstnaností (long-term unemployment) a ta se pohybuje často mezi 70-80%.

Jenomže tento pojem je počítán jako procento dlouhodobě nezaměstnaných ze všech nezaměstnaných, udává, jak velký podíl ze všech nezaměstnaných jsou ti dlouhodobě, zbytek jsou pak nezaměstnaní krátkodobě. Jenomže přesný význam tohoto pojmu běžný člověk nezná a když se setká s pojmem “dlouhodobá nezaměstnanost je nad 75%”, přeloží si to tak, že prostě 75% z nich nemaká. Pan Fiala to samozřejmě ví, ale nedopoví, nevysvětlí.

Celou záležitost pak dokreslí úplné statistiky z dílny OECD. Z obrázku níže vyplývá, že rozdíl mezi dlouhodobou nezaměstnaností mezi “nativními” Evropany, přistěhovalci a potomky přistěhovalců je malý – v jednotkách procent. Daleko silnější je například celkový trend u dlouhodobé nezaměstnanosti, který je negativní a týká se jak přistěhovalců, tak domorodců.

10411346_10154558831453902_9152921398423281697_nDá se i z dalších statistik říci, že údaje týkající se zaměstnanosti jsou obvykle (ale ne vždy a všude) horší pro přistěhovalce, ale jen mírně – rozdíl je malý. A když je pan profesor muž a občan ČR, je dobré mu říci, že mezi ne-EU cizinci mužského pohlaví žijícími v naší zemi je 93% zaměstnanost, což je vůbec největší číslo v EU (o fous za námi je Maďarsko), zatímco zaměstnanost mužů, českých státních příslušníků u nás je 82%.

ODS se tak stejně jako její jakobínská odnož zvaná Svobodní drží i nadále hesla “pokud se naše ideologie neshoduje s fakty, tím hůře pro fakta”. Chvíli jsem doufal, že nový šéf tuto stranu zkultivuje podle sebe; nastal ale opak, strana si zkultivovala jeho.

(Více poučných dat naleznete zde: http://ec.europa.eu/…/Migrant_integration_statistics_-_empl…)