Otevřený dopis předsedovi vlády ČR – 153 křesťanů v Erbílu

Otevřený dopis: Iniciativa 153 křesťanů v Erbílu

Průvodní dopis

Vážený pane předsedo vlády, vážená paní ministryně, vážený pane ministře,

včera naše vláda dala konečně zelenou přesunu 153 ohrožených křesťanů, kteří jsou po útocích ISIS rozmístěni v táborech u města Erbíl (). Tito již od června 2015 čekají na přesun do bezpečí v ČR. Z prohlášení zástupců MV ČR však vyplývají další průtahy s jejich transferem – poslední skupina má být dopravena do ČR až v dubnu .

V srpnu 2014 byla dobyta tři města východně od Mosulu: Karamlish, Bartella a Baghdeda, známá též jako Qaraqosh nebo Al-Hamdaniya, odkud pochází část našich uprchlíků (viz přiložená mapa). Postupu Islámského státu tak brání již jen malé město Kalak na řece Zad pouhých 35 kilometrů od Erbílu.

Erbíl_mapa_35km

Prosíme Vás, abyste se silou svého mandátu členů vlády zasadili o to, aby bylo všech 153 křesťanských uprchlíků dopraveno do bezpečí v naší republice v co nejkratší době. Se strany NF je vše potřebné připraveno.

Věnujte, prosíme, pozornost Otevřenému dopisu předsedovi vlády (viz níže).

Děkujeme a zůstáváme s přátelským pozdravem


Otevřený dopis

Vážený pane předsedo vlády,

dne 14. prosince 2015, téměř po půl roce od podání oficiální žádosti, přijala vláda ČR usnesení, v němž se zavazuje pomoci 153 křesťanským uprchlíkům v Erbílu.

Naši radost kalí zpráva ČTK z dnešního dne, citujeme: “První skupina již prověřených 23 osob nacházejících se v Libanonu by mohla do Česka přiletět do konce ledna 2016. Na bezpečnostních opatřeních budou v celém průběhu výběru a realizace spolupracovat policie, Úřad pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství, ministerstvo vnitra i Nadační fond Generace 21,” informovalo ministerstvo vnitra.

Přitom počátkem listopadu sdělil I. náměstek MV ČR, pan Jiří Nováček senátorům PČR toto: “…V otázce relokace syrských křesťanů nyní NNO řeší zajištění financí pro krytí celé akce. 153 osob bude rozděleno do 3 letů (leden, únor, březen 2016). Teprve 9. 12. 2015 budou dokončeny bezpečnostní prověrky všech osob, které jsou nepřekročitelnou podmínkou pro přesídlení…”

Můžete nám, vážený pane předsedo vlády, vysvětlit nesoulad v našich informacích?

  1. Z vyjádření ministerstva vnitra ČR pro ČTK (ze 14. prosince) vyplývá, že v lednu 2016 by mohla první skupina 23 uprchlíků do Česka přiletět do konce ledna 2016. Přitom v podstatě všech 153 uprchlíků bylo v Erbílu vybráno již v červnu 2015. Z vyjádření NF G21: „1. . 2015 Jan Dezort odletěl na 9 dní do Erbílu do Iráku. Vytvořil společně s našimi místními spolupracovníky seznam křesťanských pronásledovaných uprchlíků, kteří s rodinami žádají ČR o přijetí. Ti o této možnosti byli informování již v březnu a pořídili si platné pasy a připravili se na opuštění . Součástí seznamu jsou sepsané osobní příběhy všech osob, osobní údaje a další informace důležité pro azylové řízení. 23. 7. 2015 žádosti o přijetí 152 uprchlíků formálně předány na podatelnu Úřadu vlády ČR.“
  2. Pan I. náměstek MV ČR informoval senátory PČR o tom, že bezpečnostní prověrky všech 153 lidí budou hotovy „teprve“ 9. prosince 2015.
  3. Tak jako z informace pana I. náměstka MV ČR, tak i z dalších interních zdrojů, jsme se dozvídali, že vláda ČR nemohla případ projednat dříve, než budou prověrky dokončeny.

Po dnešním projednání vládou jsme tudíž měli za to, že potřebné bezpečnostní prověrky všech osob dokončeny skutečně jsou. Nesoulad mezi výše uvedenými informacemi (ad bod 1, 2) je natolik zjevný, že dle našeho názoru vylučuje pouhé nedorozumění. Domníváme se, že za neustálými průtahy, musí stát jiné příčiny, než jsou samotné procedurální záležitosti. Neexistuje skutečně, vážený pane předsedo vlády, ještě nějaký jiný důvod, který zabraňuje transferu 153 křesťanských uprchlíků do ČR, o němž by měla být veřejnost informována?

Rozdělením 153 uprchlíků do několika skupin s jejich příletem v horizontu leden – duben 2016 ohrožuje úspěšnost celé akce a jejich životy – nikdo s jistotou nedokáže říci, zda se válečná fronta neposune třeba hned zítra. Přesunu všech křesťanských uprchlíků do bezpečí v co nejkratší době tedy mohou bránit jedině velmi vážné důvody.

Za iniciativu „153 křesťanů v Elbíru“ Martin Mejstřík, Jihlava / Petra Adámková, Bukurešť / Pavel Korec, Praha / Hana Zelená, Brno / Alena Václavíková, Praha / Mirka Straková, Brno