25529 Karlsbad 1930 Blick auf Karlsbad Bruck Sohn Kunstverlag

Otevřený dopis

Všem bývalým Čechům německého jazyka a jejich potomkům dle nás Čechů „odsunutých“  z Československa po skončení 2.sv.války. // Der offener Brief den allem ehemaligen „Böhmen der deutsche Sprache“ und ihre Nachkommen der Tschechen aus der Tschechoslowakei nach dem Ende des Zweiten … >

Lidice Memorial to the children of Lidice Miaouw Miaouw

Teror v protektorátu a Sudetech

[wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] Když se 4. června 1942 Hitlerův říšskoněmecký místodržitel, velitel SS HEYDRICH, stal v Praze obětí atentátu, zaplavila vlna teroru celý protektorát. Zprávy o tom se rozšířily ve svobodném světě. 7. června 1942 zasedala v Londýně konference … >