Jean Leon Gerome Prayers in the Mosque

Když panenství ohrožuje republiku

Balík zákonů má posílit „respekt k republikánským hodnotám“. Tvrdý laicismus-sekularizmus vede ke stigmatizaci všech muslimů. Francouzská republika, jejíž jedním ze základních kamenů je laicismus-sekularismus, se s náboženstvím potýká jen těžko. Prezident Emmanuel Macron není výjimkou. Nyní má dalekosáhlé plány, týkající … >