Flag of the Romani people e1466183838387

Romové jako nástroj politiky

Nedávná výměna názorů s jedním politikem na sociální síti mne utvrdila v přesvědčení, které si nemohu nijak vyvrátit: POLITICI si všimli, že voliči při svém rozhodování koho volit přihlížejí k tomu, jaký postoj má volený politik k Romům a je-li … >

Flag of the Romani people e1466183838387

Romové: Mýty versus skutečnost

Diskuse odborníků v Jirkově ukázala potřebu výměny názorů Soužití majority s minoritou na severu Čech je problematické. Vládnou tu spíše negativní postoje k Romům, a to nejen mezi obyvateli měst, ale i v řadách státní a místní správy. PřEDSUDKY jsou … >