Freedom Party of Austria Billboard photo by Jolly Janner

Strany, strany, strany…

[wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] Stranický systém by mohl být garantem demokracie, pokud by byly jednotlivé strany vskutku živými organismy, pokud by byly živnou půdou politického myšlení a iniciativy. Vnitrostranická demokracie však nikdy nebyla silnou stránkou našich stran. V každé z nich, i … >