Putin není žádný hobby-historik, popohání jen historické chrastění šavlí

Putin stále považuje střední Evropu za oprávněnou Stalinovu kořist a chce jí zpět. S novým historickým příběhem opatřuje „podšívkou“ nárok na ovládnutí východní a střední Evropy.  Stylizuje Stalina do role svatého pilíře a Poláky do role  viníků za 2. světovou válku. „Kdo kontroluje minulost, ten kontroluje také budoucnost,“ napsal George Orwell, předvídavý analytik totalitarismu.  Zcela … Více …