Isaac Israels Transport of Colonial Soldiers Google Art Project

Rozdrobení jednoho kontinentu

[wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] V současné době tzv. „uprchlické krize“, která rozkládá Evropu, se zapomíná na důvody, proč k tomu došlo. Jednou z příčin je skutečnost, že ztroskotalo vytváření národů v mnoha zemích Afriky, ale souvisí to i s „Berlínskou konferencí“ v roce 1885. Rozhodující … >