Pokoření Sibiře Jermakem/Vasilij Surikov via Wikimedia Comonns

Drahé sny o velké říši

Pro ruské zahraničněpolitické stratégy není ekonomika vlastně důležitá, a očividně ji nerozumějí Na konci května Rada pro zahraniční a obrannou politiku představila dlouho očekávanou Strategii ruské zahraniční politiky na konci 10. a na počátku 20. let 21. století. Podle slov samotných autorů je cílem Strategie dodat zahraniční politice Ruska “nový intelektuální impuls” a  má sloužit … Více …