Wars james Stone cr

Bolševické dědictví hybridních válek

Byla-li hybridní válka pro bolševiky prostředkem k expanzi, tak pro stávající režim se transformovala do způsobu politického přežití. Termín hybridní válka nebo proxy-válka se začal v mezinárodním politickém žargonu široce používat po té, co RUSKO anektovalo Krym a staré sociálně-ekonomické … >