Mosaic of the city history Zell Rhineland Palatinate Germany by Dietmar Rabich

Perspektivy vzdělání v nejistých dobách

Na sympoziu v Dürnsteinu v Rakousku hovořili vědci o svých přístupech ke vzdělávání. Historik TIMOTHY SNYDER by uvítal společný pohled na historii Evropy. Americký historik Timothy Snyder si přeje evropskou učebnici dějepisu. Během jednoho školního roku by se všichni mladí … >