Lidice Memorial to the children of Lidice Miaouw Miaouw

Teror v protektorátu a Sudetech

[wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] Když se 4. června 1942 HITLERův říšskoněmecký místodržitel, velitel SS HEYDRICH, stal v Praze obětí atentátu, zaplavila vlna teroru celý PROTEKTORáT. Zprávy o tom se rozšířily ve svobodném světě. 7. června 1942 zasedala v Londýně konference … >

Abejorro34 Königsmühle im Erzgebirge e1445195243733

Místa českého a německého utrpení

Čtenářům FreeMagOne nabízí Bohumil Řeřicha výňatek ze spisu Místa českého a německého utrpení bývalého předsedy Seliger-Gemeinde, sociálního demokrata Ernsta Paula, který poprvé vyšel v roce 1958 a doplňuje ho svým dovětkem. Když se 4. června 1942 HITLERův říšskoněmecký místodržitel, velitel SS … >