Ex Iron Curtain Barbed Wire by High Contrast

Žádná změna prostřednictvím obchodu

Názor, že užší ekonomické kontakty mezi Východem a Západem oslabí komunistické diktatury, se opakovaně ukazuje jako zbožné přání. Různé teorie konvergence, že užší ekonomické kontakty mezi Východem a Západem – „od obchodu ke změně“  – budou působit jako páka k … >