Boris Kustodiev The Bolshevik The Tretyakov Gallery

Bolševismus

  Motto:Co dal BOLšEVISMUS světu, národům, člověku? „Světu vzpoury, zmatky, násilné revoluce, občanské války, teror. Národům bídu, neštěstí, bezpráví, zotročení materiální a duchovní. Lidem věčná strádání. Bolševický stát vzal člověku svobodu, čest, mravnost, dostatek. Dokonce i víru v Boha. Bolševismus je … >