Bolševismus

 

Motto:
Co dal světu, národům, člověku?

„Světu vzpoury, zmatky, násilné revoluce, občanské války, teror. Národům bídu, neštěstí, bezpráví, zotročení materiální a duchovní. Lidem věčná strádání. Bolševický stát vzal člověku svobodu, čest, mravnost, dostatek. Dokonce i víru v Boha. Bolševismus je mnohotvárné běsnění, útočný protilidský jev.“ , .

Bolševismus:

 • se nevyhne odpovědnosti za kontrarevoluci, za násilný státní převrat v roce 1917.
 • se nevyhne odpovědnosti za nastolení diktatury nenávidějící člověka jako takového. V důsledku jejich zločinů bylo zabito více jak 60 milionů lidí. Bolševismus jako odrůda a hlasatel fašismu se projevil coby hlavní síla vedoucí ke genocidě vlastního národa.
 • se nevyhne odpovědnosti za rozpoutání bratrovražedné občanské války, v jejímž důsledku byla země rozvrácena a kdy v průběhu nesmyslných krvavých bojů a rozvratu bylo zabito, zemřelo hlady či emigrovalo více než 13 milionů lidí.
 • se nevyhne odpovědnosti za likvidaci ruských rolníků. Rolnické bylo zničeno, zneváženy jeho mravnost, tradice a obyčeje. Produktivní síly venkova byly rozloženy natolik, že země už mnoho let nakupuje potraviny v zahraničí, aby zabránila hladu.
 • se nevyhne odpovědnosti za zničení křesťanských chrámů a klášterů, muslimských mešit, židovských synagog a dalších modliteben, za popravy duchovních, za pronásledování věřících – za činy, které uvrhly na zemi věčnou hanbu.
 • se nevyhne odpovědnosti za likvidaci celých společenských vrstev ruského obyvatelstva, důstojnictva, šlechty, obchodníků, většiny inteligence, vědců a umělců.
 • se nevyhne odpovědnosti za v dějinách neslýchané popření základních lidských práv člověka, za falzifikace, lživá obvinění, mimosoudní rozsudky, za tresty smrti bez soudu a vyšetřování, za mučení a trýznění, za zřizování koncentračních táborů, včetně těch pro děti rukojmí, za použití jedovatých plynů proti pokojným obyvatelům. V důsledku leninsko-stalinských represí zahynulo více než 20 milionů lidí.
 • se nevyhne odpovědnosti za likvidaci svobody slova, všech demokratických stran a hnutí, včetně socialisticky zaměřených.
 • se nevyhne odpovědnosti za diletantské vedení války s hitlerovským fašismem. Jenom oběť 30 milionů ruských životů a statečnosti národa zachránily zemi před zotročením.
 • se nevyhne odpovědnosti za zločiny vůči někdejším válečným zajatcům a repatriantům, za to, že byli po válce nahnáni do sovětských táborů a využíváni na nejtěžší práce – záměrně, aby zahynuli.
 • se nevyhne odpovědnosti za genocidu neruských obyvatel SSSR – Němců, Poláků, Tatarů, Čečenců, Ingušů, Karačajevců, Korejců, Balkarců, Kalmyků, Turků-Meschetinců, Arménů, Bulharů, Řeků, Gagauzů, kteří byli násilně přesídleni z rodných míst do neobydlených částí země.
 • se nevyhne odpovědnosti za organizování štvanic proti vědcům, literátům, filmařům, hudebníkům, lékařům, za nezměrné ztráty způsobené národní kultuře a vědě. Ze zločinných ideologických příčin byla ostrakizována genetika, kybernetika, pokrokové směry v ekonomice a jazykovědě, v literární a výtvarné tvorbě.
 • se nevyhne zodpovědnosti za organizování rasistických procesů proti Židovskému antifašistickému výboru a proti „lékařům-vrahům“, zaměřených na rozpoutávání konfliktů mezi národnostmi a na probouzení nejnižších davových pudů.
 • se nevyhne odpovědnosti za organizování zločinných kampaní proti myšlenkové odlišnosti. Početní zastánci této různosti, byli trestáni nejrozmanitějšími způsoby- vězením, vypovězením z místa bydliště, vypovězením za hranice, psychiatrickými léčebnami, propuštěním z práce, zveřejňováním pomlouvačných článků v tisku či zesměšňováním své osoby.
 • se nevyhne odpovědnosti za totální militarizaci země, jež zapříčinila zbídačení lidu a katastroficky zbrzdila rozvoj společnosti.
 • se nevyhne odpovědnosti za protistátní puč v srpnu 1991, který vedl k chaosu a rozvratu státu a nepředstavitelným těžkostem pro všechny národy bývalého Sovětského svazu.

„Avšak i dnes je naše paměť krátká. Plížíme se, lapáme po dechu v mazlavé, blátivé bažině, a ještě nám nedošlo, že musíme pochopit, co je hlavní příčinou našeho neštěstí: bez debolševizace Ruska nemůže být ani řeči o jeho ozdravení, obrození a připojení k světové civilizaci. Teprve až se Rusko zbaví bolševismu, může mít naději, že se vyléčí.“ To jsou závěrečná slova z knihy Alexandra Nikolajevič Jakovleva Rusko plné křížů.

Epilog:
Rusko se nejen dodnes nezbavilo bolševismu, ale stalo se svým imperialismem fašistickým státem, tak jak nám to nyní předvádí na Ukrajině. 100 let v této zemi nevládnou zákony ale tajná služba. Země byla a je vystavena nesmírné lži. Stalinské zločiny jsou zamlčovány a naopak se vyzdvihuje Velká vlastenecká válka, která obyčejným občanům vrací pocit hrdinství a výjimečnosti a jsou utvrzováni v tom, že na ně opět útočí nacismus, tentokrát v podání Ukrajiny a celého Západu. Tím, že z něho udělal „válečný národ“, vrací Rusko do minulosti. Porážka Ukrajiny bude i porážkou západní demokracie a podpoří sen Ruska postupně ovládnout Evropu až k břehům Atlantického oceánu.

 

 

[wc_spacing size=”10px”] Úvodní foto: Boris Kustodiev, The Bolshevik, The Tretyakov Gallery, autor: Bohumil Řeřicha [wc_spacing size=”40px”]