Chléb je důležitější než konzervatismus

V komunálních volbách v Turecku bylo do starostenských funkcí zvoleno mnoho žen. Aktivistka za práva žen Canan Güllü vysvětluje, jak by úspěchy opozičních stran mohly změnit politickou budoucnost země a jejich žen.

Paní Güllü, během působení AKP ve vládě Turecko opustilo Istanbulskou úmluvu a zaznamenalo prudký nárůst počtu vražd žen. Jak jako aktivistka za práva žen vnímáte období vlády AKP?

AKP, která se dostala k moci v roce 2002, úzce spolupracovala s ženskými nevládními organizacemi na zahájení změn přibližně do roku 2011. Tato spolupráce byla obzvláště úzká během procesu přistoupení k EU. Od této doby se však do našeho diskurzu stále častěji dostával termín „rodina“ namísto „žena“ a nakonec bylo ministerstvo pro ženské záležitosti přejmenováno na ministerstvo pro záležitosti rodiny. Od roku 2011 byly mnohé úspěchy republiky, zejména práva žen, zpochybňovány. V tomto období vedly rostoucí nerovnosti mezi muži a ženami a ekonomické potíže k nárůstu násilí na ženách, k nárůstu případů zneužívání dětí a k nárůstu počtu vražd žen. Odstoupení od Istanbulské úmluvy navíc vedlo k tomu, že ženy byly považovány za občany druhé kategorie, kteří byli zbaveni svého práva na život. V současné době se očekávají změny občanského zákoníku a předpokládáme, že queer lidé v Turecku budou čelit existenčním hrozbám.

Kromě nárůstu počtu vražd žen se v Turecku zvyšuje také počet násilných činů páchaných na nich. Často o tom informujete. Čemu přičítáte nárůst těchto trestných činů?

Jako TKDF (Federace ženských sdružení Turecka) sledujeme nárůst domácího násilí v zemi od roku 2007 prostřednictvím naší služby tísňového volání pro oběti domácího násilí, která pomáhá obětem v Turecku a dalších 40 zemích. Stále opakujeme, že jedním z důvodů tohoto nárůstu je převládající a politicky prosazovaná nerovnost mezi muži a ženami.

A právě tato genderová nerovnost je součástí politického programu některých politických stran. Vezměme si například stranu Yeni-Refah. V místních volbách 31. března zvítězila islámská strana Yeni-Refah ve městech Yozgat a Şanlıurfa. Co znamená vítězství strany, která chce uzákonit dětské sňatky, pro politickou budoucnost tureckých žen?

Poslední komunální volby nás příliš neznepokojily, stejně jako volební úspěch strany Yeni-Refah v těchto dvou městech. Ženy jsou tam totiž dlouhodobě marginalizovány. AKP dlouhodobě uplatňovala politický vliv prostřednictvím islámských bratrstev a sekt, zejména ve městech, kde je nerovnost pohlaví tak výrazná. Z tohoto důvodu nás vítězství strany Yeni-Refah, která se vlastně od AKP téměř neliší, neznepokojuje.

Někteří politologové předpovídají, že dojde k vnitřnímu boji o moc mezi AKP a stranou Yeni-Refah. Myslíte si, že by tento mocenský boj mohl vést k tomu, že strana Yeni-Refah bude ještě úspěšnější a země se stane ještě konzervativnější?

K vnitřnímu boji o moc určitě dojde. Jde o spor, který se datuje od dob Necmettina Erbakana (pozn. redakce: Erbakan je jedním z hlavních strůjců a zakladatelů předchůdce strany Refah a otcem současného předsedy strany Fatiha Erbakana). Vládnoucí strana AKP je navíc po 20 letech u moci unavená. Proto budou Yeni Refah mnozí konzervativci upřednostňovat jako „čerstvou krev“. Pokud jde o konzervatismus, nevěřím, že společnost bude v budoucnu stále více manipulována náboženskými motivy a že konzervatismus bude nadále sílit. Zejména s ohledem na znepokojivý vývoj v sousedních zemích, jako je Írán a Afghánistán, se nedomnívám, že lze očekávat další zesílení konzervativních tendencí.

V komunálních volbách v mnoha městech zvítězily opoziční strany, jako je CHP. Jak si tyto úspěchy CHP vykládáte?

Výsledky posledních komunálních voleb ukázaly, že sociální dynamika společnosti je velmi různorodá. Viděli jsme výsledky voleb, které žádný vědec nepředpokládal. Tyto nečekané výsledky nám ukazují, že občané země si dobře uvědomují vývoj země a existující problémy. Jinými slovy, když má společnost ekonomické starosti, je chléb důležitější než konzervatismus.

Sociálnědemokratická opoziční strana CHP vyhrála volby v mnoha městech, například v Istanbulu, Ankaře, Izmiru a Burse. Mohou úspěchy CHP trvale zlepšit politiku vlády a země?

CHP bude nyní spravovat města a regiony, které představují 80 % ekonomické síly země. Převezeme správu 15 velkých měst. Tato nová správa se bude lišit od dosavadní kultury poslušnosti ve městech ovládaných AKP. Věřím, že CHP bude prosazovat politický kurz, který se více zaměří na práva žen, a že tento přístup převládne i v celé zemi.

Jak na úspěchy CHP reagují ženy? Mohou ženy a mladí lidé doufat v liberálnější Turecko?

Tyto volby porušily znepokojivý vzorec z předchozích voleb: zvoleno bylo velké množství političek. V mnoha městech byly političky zvoleny starostkami. Společnost tyto úspěchy vnímá velmi pozitivně. Zvláště tváří v tvář vládě, která byla na pokraji použití konzervatismu jako biče, je správa, v níž ženy působí jako starostky a tančí v ulicích, pro všechny úlevou.

Může vítězství CHP zastavit současný odliv mozků?

Zatím je příliš brzy na to, abychom to mohli říci. Je to však alespoň první krok správným směrem a dává naději na budoucnost, o kterou ženy a mládež v zemi usilují. Pokud bude tento proces správně řízen, může brzy zvrátit odliv mozků, což je příslibem pro budoucnost, v niž doufáme.

Máte úzké vztahy s nevládními organizacemi, které se zasazují o práva žen. Jakou budoucnost Turecka a politiky si přejí ženy v této zemi?

My ženy jsme vnučkami těch, kteří bojovali za tuto zemi před vznikem Turecké republiky a kteří ji založili. Proto je naším nárokem a naším bojem země, v níž vládne sekulární, demokratický a moderní ústavní stát, v němž je rovnost zakotvena v ústavě. Chceme zemi, kde vládne vědecký rozum, vzdělání a demokracie, nikoli mulláhové a vůdci sekt. Budeme i nadále bojovat za své požadavky a za zachování Turecka jako sekulární republiky. Víme, že přijdou dobré dny a my budeme za toto sekulární Turecko bojovat.

Canan Güllü, předsedkyně Turecké federace ženských sdružení (TKDF – Türkiye Kadin Dernekleri Federasyonu), se narodila v roce 1962 a již mnoho desetiletí vede kampaň za práva tureckých žen. S velkým znepokojením sleduje vzestup salafistických hnutí a odebírání dříve vydobytých práv tureckým ženám. Vyzývá evropské země, aby projevily větší solidaritu s tureckými ženami a ukončily právo Turků žijících v zahraničí volit v tureckých volbách.

Ilgin Seren Evisen je novinářka na volné noze, která píše o politickém vývoji v Turecku a na Blízkém východě a o aktuálním dění v Německu.

Úvodní foto: A crowd in celebrate Turkey acession into the European Union, zdroj článku: Cicero, autor: Ilgin Seren Evisen, překlad: Bohumil Řeřicha/Robert Nerpas