Válka proti ukrajinským polím

Ne nadarmo se Ukrajině říká sýpka světa. Ale zaminovaná pole způsobují neúrodu, která má vážné globální důsledky.

Pšenice, kukuřice, slunečnice, slunečnicový olej, sója nebo sójová mouka: před rozsáhlou ruskou invazí byla Ukrajina, zejména její jižní oblasti, předním vývozcem potravin na Střední východ, do Asie, Afriky a Evropy. Například v Evropě každý desátý kukuřičný klas a ingredience pro každou třetí porci lupínků nebo hranolků pocházely z Ukrajiny. Země zásobovala svět 47 procenty všech slunečnic, pro dvanáct zemí byla Ukrajina jedním z deseti největších dodavatelů produktů. Většina exportu směřovala do Libanonu, Pákistánu a Libye.

Z hlediska produkce zeleniny byl Chersonský region suverénně lídrem mezi všemi ukrajinskými regiony a jedním ze tří s největším pěstováním hroznů, slunečnice, melounů a pšenice. Loňský rok byl ale pro oblast zemědělství rokem černým: podle ukrajinského statistického úřadu se nepodařilo sklidit ke 100 procentům všech běžně pěstovaných plodin, protože byl během celé sezóny setí a sklizně okupován Rusy. Významnou roli v tom sehrálo velké zaminování polí, neochota zemědělců spolupracovat s okupační správou a v neposlední řadě to, že ruští vojáci práci na polích bránili.

V listopadu 2022 byla osvobozeno území Chersonského regionu napravo od Dněpru a zdálo se, že zemědělci by letos mohli obnovit činnost. Situace na jihu Ukrajiny je ale stále obtížná: zničená nebo odcizená zemědělská technika, pole ležící ladem a problému, že zemědělci nemohou splácet půjčky, které si vzali na osev v roce 2022. Situaci dále zhoršují neustálé raketové útoky a výpadky proudu. A po teroristickém útoku na vodní elektrárnu Kachovka došlo také k problémům s vodou. Organizace spojených národů také zaznamenala, že tento ruský útok znásobil stávající problém v dodávkách potravin a vedl ke zvýšení cen. Demolice přehrady Kachovka je proto dalším zločinem Ruska proti světové potravinové bezpečnosti. Satelitní snímky ukazují, že v oblasti vlevo od řeky bylo zaplaveno více než 7.000 hektarů půdy, ale ukrajinské ministerstvo zemědělské politiky odhaduje, že zasaženo bylo mnohem větší území, až 25.000 hektarů. Na pravém břehu řeky byly v oblasti Chersonu zničeny statisíce tun úrody. V regionu Mikolajiv byly pod vodou tisíce polí a ekonomické škody dosáhly výše 500.000 eur.

V příštích třech až pěti letech přijde Ukrajina
o zhruba dva miliony tun zemědělských produktů ročně, což představuje ztrátu přibližně 1,5 miliardy eur.

Ale to je jen začátek následků této katastrofy. V příštích třech až pěti letech přijde Ukrajina o zhruba dva miliony tun zemědělských produktů ročně, což představuje ztrátu přibližně 1,5 miliardy eur. Kvůli zničení přehrady není voda na třetině polí v Dněpropetrovsku, v 94 procentech Chersonské oblasti a v 74 procentech Záporožské oblasti. Dříve voda z nádrže umožňovala až 80 procent veškerého ukrajinského pěstování zeleniny a také velkou část pěstování ovoce a vína. Také pole veškerého teplomilného ovoce a většina skleníků, které poskytují obyvatelům Ukrajiny a Moldavska dostupnou zeleninu, byla zásobována vodou prostřednictvím zavlažovacího systému Kachovka.

Prázdná však zůstávají i pole, která nejsou přímo závislá na zavlažování. Zemědělci využívali zavlažované půdy a ostatní neproduktivní ornou půdu nechávali ladem pro střídání plodin. Nyní, když jim byla na tři až pět let odebrána možnost půdu zavlažovat, nevyroste nic na 1,5 milionu hektarů půdy, která již byla nákladně osetá.

O pěstování zeleniny pravděpodobně nemůže být řeči, ale naštěstí podle extenzivního modelu bude možné – i když s nízkými výnosy – pěstování obilí a olejnin. Jižní Ukrajina je suchá oblast s nejnižšími srážkami v zemi. Většinu plodin zde nelze pěstovat bez umělého zavlažování. Nicméně, mnoho farmářů v polopouštních nebo pouštních oblastech – jako například v jižním Kazachstánu a Arménii – provozuje dešťové zemědělství. Toto hospodaření nevyžaduje umělé zavlažování a je založeno na pěstování plodin odolných vůči suchu, jako je pšenice, krmivo pro zvířata a melouny. Ukrajinští farmáři to již zvažují jako slibnou možnost, protože existuje několik plodin, které by se daly pěstovat „na dešťových polích“ na jihu: slunečnice, ozimá pšenice, ozimá řepka a jarní ječmen. A trh se postupně přizpůsobí novým okolnostem. V letošním roce bude Ukrajina zásobována zeleninou z Oděské oblasti (která je nyní místem s největší zavlažovanou plochou). Místní farmáři projevují stále větší zájem o změnu plodin.

Na Ukrajině již vznikají komunity uživatelů vody,
které umožňují sdílené vlastnictví
zavlažovacích systémů.

K tomu jsou již na Ukrajině zřizovány komunity uživatelů vody (VNG), které umožňují sdílené vlastnictví zavlažovacích systémů. Zřízení VNG je jedním z řešení, které pomáhá farmám přežít demolici přehrady a zničení vodní elektrárny Kachovka. V současné době ukrajinským farmářům chybí finance na obnovu zavlažovacího systému. Snaha ale není bezvýchodná. Do zavlažovacích systémů na Ukrajině mimo jiné investuje nadace amerického podnikatele Howarda Buffetta. Ten považuje ukrajinské zemědělství za nejdůležitější složku ekonomiky a potřebu investovat do zařízení pro přepravu obilí zdůrazňoval ještě předtím, než Rusko ukončilo dohodu o transportu obilí.

Podobně orientuje své aktivity také Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). V roce 2022 společně s Ministerstvem zemědělské politiky Ukrajiny vypracovala projekt vybudování zavlažovacího systému napájeného řekou Dněstr. A pro rok 2023 schválila další prostředky na studii proveditelnosti projektu a na rozvoj komunit uživatelů vody.

Ruská útočná válka není vedena pouze proti Ukrajině,
jde mnohem dále.

Je zcela jasné, že ruská útočná válka není vedena jen proti Ukrajině, ale jde mnohem dál. Ceny na světových trzích rostou a problémy s potravinovou bezpečností se brzy zhorší. Zatímco země s diverzifikovanými dovozními kanály se mohou přizpůsobit a vnímat to jako „pozitivní šok“, země silně závislé na dovozu budou i nadále pociťovat nedostatek, který podle odborníků podpoří politickou nestabilitu prostřednictvím geopolitických konfliktů a hladomorů po celém světě.

Zatímco rakety v Oděse zničí tisíce tun obilí, které mělo být vyváženo obilným koridorem, ti, kteří obilí potřebují nejvíce zchudnou – obyvatelé zemí v Africe a jihovýchodní Asii –, budou dál hladovět. V důsledku toho budou lidé nuceni hledat spásu ve vyspělých zemích, což povede k novým migračním krizím. Program mezinárodního společenství na podporu Ukrajiny by proto měl zahrnovat aktivní a komplexní pomoc ukrajinským farmářům, kteří bezpodmínečně musí obdělávat svá pole i ve válečných podmínkách.

Viktoriia Hubareva je novinářkou ve společnosti Media Solutions Rubric.

 

 

[wc_spacing size=”10px”] Úvodní foto: Pšeničná pole uprostřed léta na Ukrajině, Lvovská oblast, Raimond Spekking, zdroj: IPG-Journal, autorka: Viktoriia Hubareva, překlad: Bohumil Řeřicha [wc_spacing size=”40px”]