Co přinese Ukrajina Severoatlantické alianci

Armáda země by byla pro obrannou alianci přínosem. A na co se nesmí zapomínat: Rusko bude sousední zemí i po skončení války.

Julia Tymošenková, bývalá předsedkyně vlády Ukrajiny, ve svém příspěvku píše o přání své země vstoupit do NATO a snaží se rozptýlit jakékoli pochybnosti o něm.

Téměř všichni Ukrajinci tento týden toužebně hledí k litevskému hlavnímu městu Vilniusu, kde se na summitu hlav států a vlád NATO začne rozhodovat o našem místě v Evropě a na Západě.

Ačkoli prakticky všichni Ukrajinci sní o členství v NATO, brutální boje, které si vynutila ruská invaze do naší země před téměř 18 měsíci, nám daly tvrdou lekci realismu. Jsme si proto dobře vědomi toho, že proměnit náš sen o NATO ve skutečnost nebude snadné. Sama jsem si toho s jistotou vědoma: v roce 2008 jsem u generálního tajemníka NATO spolupodepsala žádost Ukrajiny o členství. Ukrajina však zůstala mimo alianci – s katastrofálními důsledky.

Nikdo neočekává, že Ukrajině bude nabídnuto členství v NATO v době, kdy na ukrajinském území zuří válka. Koneckonců podle článku 5 zakládající smlouvy by to Alianci nutilo do konfliktu zasáhnout. Představa totální války mezi NATO a Ruskem – jadernou mocností, která již prokázala zločinnou míru bezohlednosti – se nelíbí nikomu, včetně Ukrajinců.

Současná válka však nebude trvat věčně. Zajistí to dovednosti a statečnost našich vojáků – a závazky našich spojenců a přátel, kteří nám poskytnou nástroje potřebné k vyhnání Ruska z naší země. Nejde jen o členy NATO, ale o desítky dalších zemí včetně Japonska. Členství Ukrajiny v NATO je tedy o tom, co je potřeba po skončení války. Jde o obnovení a udržení míru v Evropě – a tedy o naplnění samotného účelu NATO.

Někteří se zřejmě obávají, že se Ukrajina stane jakousi přítěží, který bude NATO působit jen bolesti hlavy. Není však lepšího důkazu opaku než náš účinný odpor vůči Rusku – a nakonec i vítězství nad ním – na bojišti. Naše bitvami zocelené a nesmírně sebevědomé ozbrojené síly budou skutečně důležitým přínosem pro transatlantickou bezpečnost po celá desetiletí.

Skutečnost je taková, že ukrajinské ozbrojené síly
jsou v současné době zdaleka nejlepšími
bojovými silami v Evropě.

Na ukrajinských bojištích se zrodil nový druh války a jsou to ukrajinští, nikoli ruští vojáci, kdo vyvinul novou taktiku. Zatímco téměř všichni členové NATO mají jen málo zkušeností s rozsáhlými válečnými operacemi v 21. století, ukrajinské ozbrojené síly – od nováčků až po generální štáb – si uvědomují, že v nadcházejících desetiletích budou klíčem k vojenskému úspěchu technologie a individuální rozhodování až na úrovni čet. Naše ozbrojené síly jsou tím novým modelem armády, který budou chtít Evropané napodobit, pokud jde o výcvik, taktiku a odpovědnost svěřenou každému vojákovi.

Skutečnost je taková, že ukrajinské ozbrojené síly jsou v dohledné budoucnosti zdaleka nejlepšími bojovými silami v Evropě. A NATO si může být jisté, že budou vždy udržovány v maximální pohotovosti. Za nepřipravenost jsme zaplatili vysokou cenu v roce 2014, kdy Rusko poprvé napadlo naši zemi a obsadilo Krym. To se již nebude opakovat. Budeme spojencem připraveným a schopným bránit každou píď území NATO od prvního dne našeho vstupu.

Jsem si jista, že Ukrajina tento slavnostní závazek bránit naše spojence dodrží. Členové NATO by si měli uvědomit, že na začátku války jsme byli “sami”, stejně jako Winston Churchill viděl na jaře 1940 osamocenou Británii. Naše jednota, houževnatost a nezlomnost v oněch temných hodinách, dnech a týdnech by měla vzbuzovat respekt u všech členů NATO. Náš národ je národem, který bude bojovat za svobodu bez ohledu na to, jaké jsou šance.

Pokud jde o jadernou hrozbu, je to právě status Ukrajiny jako nečlenského státu NATO, který Kremlu umožňuje řinčení jadernými šavlemi. Před rozsáhlou ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022 nebylo v Evropě po celá desetiletí slyšet žádné jaderné hrozby. Protože však Ukrajina není členem NATO, ruské vedení opakovaně vyhrožovalo, že v probíhajícím konfliktu použije taktické jaderné zbraně.

To je další důvod, proč bude Ukrajina pro NATO přínosem: Rusko bude sousední zemí i po skončení války. Nemám křišťálovou kouli, nedokážu odhadnout, kdo bude v té době v Rusku vládnout. Vím však, že obyčejní Rusové – kteří snášeli desítky let despocie a nyní ztratili 100.000 nebo více svých synů v neúspěšné útočné válce – budou hledat příklad takové společnosti, jakou sami chtějí.

Tímto ukázkovým příkladem může a musí být prosperující ukrajinská demokracie, plně integrovaná do NATO a Evropské unie. Zaplatili jsme příliš vysokou cenu na to, abychom se spokojili s něčím menším.

Julia Tymošenková je bývalá premiérka Ukrajiny.

 

 

[wc_spacing size=”10px”] Úvodní foto: Президент передав озброєння та військову техніку особовому складу Збройних Сил України, neznámý autor, zdroj: Der Standard, autorka: Julia Tymošenková, překlad: Bohumil Řeřicha [wc_spacing size=”40px”]