Evropští odpůrci vakcinace se spojili

Nesmíme připustit, aby byli ti, kteří vládnou, ohrožováni na životě

Demonstrace militantních bojovníků proti očkování už dávno pronikly do srdce Evropy. Zatímco v Německu v pátek 10. prosince tisíce lidí skandovaly s pochodněmi před domem saské ministryně zdravotnictví Petry Köppingové, na vánočním trhu v Luxemburgu došlo k nepokojům 2 000 militantních odpůrců očkování – pro malé město Luxemburg to je šokující vysoký počet účastníků. Očividně byly mobilizovány posily ze zahraničí. Dav držel plakáty, na kterých bylo několikrát vidět Davidovu hvězdu, panenky premiéra Xaviera Bettela a plakáty označené „Pass nazitaire“ (v znacích SS).

Výhružné dopisy

Před soukromými domy židovské ministryně rodiny Corinne Cahenové a domem premiéra Xaviera Bettela propukly v druhém prosincovém týdnu demonstrace. Cahenová a Bettel dostali několikrát výhružné dopisy.

Je náhoda, že ohroženi jsou otevřeně homosexuální premiér a Židovka? Stěží. Každý, kdo sleduje protesty posledních týdnů, si všimne, že nejde jen o sémantické útoky. Nikdo nemusí nekriticky přijímat (domnělý) konsensus o opatřeních, která mají být přijata – samostatně myslet je rozhodně ctnost.

Zrušení vánočního trhu musí vydržet – antisemitské pochody ne

Události v Sasku i v Lucembursku ukazují: nepokoje a shromáždění před soukromými rezidencemi politiků nejsou ojedinělým jevem, ale evropským problémem. Na demonstracích se prohánějí pravicoví extremisté, zmatení komunisté a zastánci konspiračních teorií z esoterického spektra.

Nenávist

Nekontrolovatelná nenávist odpůrců očkování se ve Francii a Lucembursku mísí s otevřeným antisemitismem. Nadace Fondation luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah (FLMS) hovoří o „nepřijatelných sloučeních“ a „neúnosných vykolejeních“.

Nenechat se očkovat nebo být proti opatřením proti covidu je jedna věc, říká FLMS Laurent Moyse. Ale srovnávat to s pronásledováním a vražděním milionů Židů ve druhé světové válce je prostě nepřijatelné.

Terminologie, kterou na těchto demonstracích používají odpůrci očkování, znamená překročení hranic, které není sémantické

Terminologie, kterou na těchto demonstracích používají odpůrci očkování, znamená překročení hranic, které není jen sémantické. Protože, jak řekl Walter Benjamin, jazyk odráží sociální realitu.

Nesmíme dopustit evropskou realitu, v níž odpůrci očkování ohrožují členy vlád v jejich soukromém životě a vytýkají jim nacistické metody a neočkovaní se srovnávají se Židy pronásledovanými nacionálním socialismem.


Úvodní foto: Anti-typhoid vaccination in World War I., by wellcomeimages.org, zdroj: Jüdische Allgemeine, autorka: Anina Valle Thiele, překlad: Bohumil Řeřicha