Stažení z Afghánistánu – proč Amerika prohrává války

Po 20 letech neúspěšného boje se Spojené státy stahují z Afghánistánu. Nejde o první válku od roku 1945, kterou USA prohrály navzdory výrazně vynikajícím vojenským schopnostem. Vinu na této porážce má na svědomí také zcela zastaralá strategie.

Stažení USA z Afghánistánu se blíží ke svému nevyhnutelnému konci (v době překladu článku k němu došlo). Taliban, radikální islamisté, se kterými bojovaly USA, ovládají zemi; do rukou se jim dostává jedno město za druhým. Jinými slovy, Spojené státy prohrály válku, kterou vedly za posledních 20 let.

Map of Afghanistan with the flag of the Taliban by Afon99
Map of Afghanistan with the flag of the Taliban by Afon99

Někteří sice chtějí dál bojovat, ale pochybuji, že dalších 20 let by přineslo vítězství – protože definice „úspěchu“ je v tomto případě vágní a velmi ambiciózní. Cílem v Afghánistánu bylo přeměnit tradiční a složitou společnost na komunitu v americkém stylu. Ale porazit zemi, která je v podstatě tvořena soupeřícími válčícími frakcemi, a také tam nastolit mír a novou politickou kulturu, bylo mimo schopnosti Washingtonu.

Je nutné vysvětlení

Nejde o první válku, kterou USA od roku 1945 prohrály, a vzhledem k drtivé vojenské síle Spojených států je naléhavě zapotřebí vysvětlení. K tomu musíme začít 2. světovou válkou, kdy Spojené státy čelily konfliktu vyvolanému Japonskem a Německem. Spojené státy reagovaly definováním války jako odstranění nepřátelské armády a porážky nepřátelských států zničením jejich průmyslových odvětví a měst.

Vítězství vyžadovalo porážku nepřítele a sociální a duchovní transformaci horších sociálních systémů. 2. světová válka přichystala pro Spojené státy řadu lekcí. První z nich byla, že o načasování rozhodovali nepřátelé USA. Díky japonskému útoku na Pearl Harbor a Hitlerově vyhlášení války nerozhodoval o vstupu do globálního vojenského konfliktu Washington; toto rozhodnutí mu Japonsko a Německo odňaly. V důsledku toho byla ztracena strategická výhoda vojenské iniciativy, Američané najednou nebyli jen na okraji války, ale plně do ní zapojeni.

Za druhé, Washington se poučil, že boj s nepřítelem vyžaduje drtivou sílu a že je nutné otřást nejen armádou, ale morálkou celého národa. USA nasadily drtivou sílu na armádu a společnost nepřítele.

Vojensko-průmyslový komplex

Vítězství změnilo Spojené státy. Jejich moc byla od té doby značná a rozšířila se přes velkou část světa. Před druhou světovou válkou Spojené státy tohle neznaly a tím více tím byly posedlé. Vytvořily obrovský vojensko-průmyslový komplex a považovaly jej za klíčový prvek národní bezpečnosti.

Jak síla rostla, zvyšovalo se i tření. Amerika se ale z druhé světové války poučila. Nestačilo tedy porazit soupeřovu armádu. Jako v případě Německa a Japonska mohla být válka očividně ukončena pouze morálním a kulturním vzdáním se nepřátelského národa a jeho přechodem k liberální demokracii.

Po druhé světové válce byl hlavním protivníkem USA Sovětský svaz. Z americké perspektivy byl noční můrou: sovětská moc byla děsivá a Spojené státy stály před globální morálně-ideologickou výzvou. Ruku v ruce šly a boj o intelektuální nadvládu; USA a Sovětský svaz bojovaly o to, jak přeměnit ostatní národy na přívržence buď , nebo marxismu-leninismu. Časem z toho na obou stranách vyrostl masivní cynismus, ale v jádru se prolínaly „morální“ a geopolitické strategie a šlo o skutečný boj v podobě skrytých a otevřených válek o srdce a mysli tehdejších populací.

Z Koreje do Vietnamu

Korea byla první válkou morálního absolutismu, ale byla poznamenána velmi konvenčním ozbrojeným konfliktem. Ve Vietnamu byla vyzkoušena nová strategie. Vietnam obsadili Francouzi, kteří utrpěli porážku ve válce proti komunistům. Skončilo to rozdělením země mezi komunisty a antikomunisty, přičemž ti druzí se vydávali za liberální demokraty, aby získali srdce Američanů. Ve skutečnosti však byli ambiciózními muži, odhodlanými udržovat si moc, a antikomunismus využívali k jejímu získání pomocí americké armády.

Válka byla vedena formou nekonečných pozemních bojů a letecké kampaně navržené tak, aby narušila morálku „severních“ Vietnamců – stejně jako USA zlomily Němce a Japonce. Ale šlo o něco víc: cílem bylo vytvořit vládu, která odmítne komunismus a zaváže se k liberální demokracii. Režim, který se USA snažily vytvořit a chránit, však neměl na liberální demokracii zájem.

Problémem ve Vietnamu byla neslučitelnost strategických a morálních aspektů. Strategie požadovala porážku nepřátelské armády a současně přetvoření vietnamské společnosti (což souviselo s myšlenkou, že by to automaticky probudilo opozici vůči šíření komunismu). Co však americké strategii chybělo, byla odpověď na otázku, zda je Vietnam tím pravým místem pro boj se světovým komunismem a zda má Amerika sílu vynutit si duchovní změnu. Komunismus se rozšířil i jinam – proč tedy tento boj absolvovat právě ve Vietnamu?

Sklíčení ve vlastní zemi

Spojené státy měly vojenský důvod bojovat proti Japoncům v Pacifiku. Ale ve Vietnamu vojenské důvody, politické důvody a morálně ideologické principy trvale kolísaly. Strategií USA bylo opotřebovat severovietnamskou armádu, znepříjemnit válku obyvatelstvu a prosadit vůli USA. Místo toho po sedmi letech konfliktu vytvořily americké ozbrojené síly trauma ve své vlastní zemi.

USA ztratily Vietnam. Přes veškerou smrt a destrukci válka nic příliš nezměnila. Byla to špatná válka, vedená na špatném místě, se špatnou strategií a špatnými cíli.

Lekce druhé světové války spočívá v tom, jak a kde se válka vede. Ve Vietnamu to bylo jiné: dobu a místo, kde by Washington mohl nasadit předem připravenou strategii, určoval nepřítel.

Islamistický extremismus byl pro Ameriku také duchovní výzvou, byť předtím byli islamisté užitečnými spojenci proti Moskvě. Když Sověti vtrhli do Afghánistánu, islamisté byli v USA chváleni a podporováni. Každá ze stran zde sloužila zájmům té druhé a Sověti byli poraženi.

Bod zlomu 11. září

Pak následovalo 11. září, vyhlášení války USA ze strany islamistů. Americká snaha určit termín vypuknutí války byla ztracena – stejně jako byla ztracena ve Vietnamu. Washington musel reagovat; stejně jako ve Vietnamu byly Spojené státy vtaženy do konfliktu téměř nevědomě. Musely zničit al-Káidu. Poté, co americká armáda oslabila, ale neodstranila teroristickou organizaci, byla nucena jít dál.

Aby však mohla americká angažovanost pokračovat, muselo dojít k útočné válce a nastolení nového režimu s liberálně demokratickými hodnotami. Jinými slovy, archaická společnost měla být znovu přetvořena, ale bez rozsahu devastace druhé světové války. Strategické a morální se střetávaly. Strategicky řečeno, Afghánistán byl obrovskou zemí, jejíž zlomek bylo možné dostat pod kontrolu. Morálně viděno, Afghánci měli svůj vlastní politický řád, který oceňoval liberální demokracii stejně málo jako marxismus.

Války proti Sovětskému svazu a Talibanu měly společné téma: USA se cítily napadeny hodnotami Rusů a Afghánců a na jejich základě zformulovaly národní strategii. V určitém okamžiku zašla národní strategie příliš daleko, protože morální požadavek překročil strategické možnosti. Protože si nikdo nechtěl přiznat neúspěch, válka pokračovala až do vyčerpání.

Problém války

Druhá světová válka přinesla globální nadvládu USA. Její duchovní rozměr se stal nezbytným rozměrem válek budoucích, ke kterým docházelo častěji se zvyšováním postavení USA coby světové velmoci. Duchovní rozměr byl snadno pochopitelný: nejenže se musela vyvinout jasná strategii vedení války, ale také najít měřítko, když válka selhala. A co je nejdůležitější, musí se vědět, kdy strategie nefunguje – a vyvarovat se pádu do pasti tím, že se uchýlí k morálce, aby se vyhnulo drsným rozhodnutím.

si na americké vojenské intervence zvykl. Odsuzuje je a nachází v jejich odsouzení útěchu. Ale prohrávat války po letech boje (nebo pokračovat ve válkách prohraných z morálních důvodů nebo kvůli zatemnění reality) nedává smysl. USA musí mít pod kontrolou, kdy a jak půjdou do války. Jejich představa vítězství také zahrnuje změnu myšlení poražených. Přesto, co když nemají absolutně žádný zájem zbavit se svého myšlení? Válka o myšlenky a hodnoty může být úspěšná, pokud se odehrává na známém území a následně vhodnými zbraněmi. V neznámém terénu a s nevhodnými zbraněmi jsou šance na vítězství daleko horší.

72letý George Friedman je jedním z nejvýznamnějších geopolitických analytiků ve Spojených státech. Vede think tank Geopolitical Futures, který založil, a je autorem mnoha knih.


Úvodní foto: U.S. Secretary of State Michael R. Pompeo meets with the Taliban Delegation in Doha, Qatar, on September 12, 2020, by U.S. Department of State, zdroj: Cicero, autor: George Friedman, překlad: Bohumil Řeřicha